گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

  این ساز از دو چوب مقعر تشکیل شده که قسمت  لبه توسط  نخی بهم متصل می شوند. برای بدست آوردن  صدای کلیک  یا تق تق(شامل یکسری حرکات سریع کلیک) مانند و نواختن صداهای ریتمیک در دست ها نگه داشته می شوند. جنس آن  بطور سنتی از  چوب سخت درخت شاه بلوط است. اگرچه استفاده از ماده فایبرگلاس در ساخت این ساز بطور روزافزون عمومیت پیدا می کند.

گام 2 - روش های نواختن

روش های نواختن

 نوازنده هنگام اجرا عملا دو جفت از این ساز را استفاده می کند.

 روش اول: در هر دست یک جفت  از آنها نگه داشته می شود، بطوریکه  که نخ ها بدور انگشت شصت حلقه می شوند و خود ساز کف دست قرار گرفته و با خم کردن انگشت ها نگه داشته می شوند.هر جفت از لحاظ زیر و بمی صدای متفاوتی دارند.

هنگامی که در دست نگه داشته می شوند توسط انگشتان و کف دست حرکت داده می شوند.

روش های نواختن

روش دوم(Mounted castanets): در این روش برای تشکیل یک جفت  castanet، به یک دسته یا پایه بسته می شوند و برای نواختن در ترکیب ارکستر کاربرد دارد. 

این کار باعث سهولت در نواختن آنها  می شود اما صدای متفاوت تری از وقتی  که در کف دست نواخته می شود خواهدداد. مخصوصا وقتی به پایه ای ثابت  بسته می شوند.

در این روش با حرکات سریع انگشتان اجرا می شود و امکان اجرای حرکات چرخشی به حداقل می رسد.

روش های نواختن

روش سوم(Handle castanets): در این روش هر جفت را به یک عدد چوب مستقیم می بندند. این روش نیز برای اجرای ارکستری مناسب بوده و نوازنده با این روش امکان اجرای تکنیک های مورد استفاده  ساز snare drum را خواهد داشت.تکان دادن بین  انگشت ها  و قسمت ران نوازنده روش مناسبی در این روش است.

روش های نواختن

در هر سه روش نگهداشتن امکان اجرای حرکت چرخشی Roll  با هرجفت وجود دارد.

دانلود فایل ویدئویی Castanets