گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

  این ساز از دو چوب مقعر تشکیل شده که قسمت  لبه توسط  نخی بهم متصل می شوند. برای بدست آوردن  صدای کلیک  یا تق تق(شامل یکسری حرکات سریع کلیک) مانند و نواختن صداهای ریتمیک در دست ها نگه داشته می شوند. جنس آن  بطور سنتی از  چوب سخت درخت شاه بلوط است. اگرچه استفاده از ماده فایبرگلاس در ساخت این ساز بطور روزافزون عمومیت پیدا می کند.

گام 2 - روش های نواختن

روش های نواختن

 نوازنده هنگام اجرا عملا دو جفت از این ساز را استفاده می کند.

 روش اول: در هر دست یک جفت  از آنها نگه داشته می شود، بطوریکه  که نخ ها بدور انگشت شصت حلقه می شوند و خود ساز کف دست قرار گرفته و با خم کردن انگشت ها نگه داشته می شوند.هر جفت از لحاظ زیر و بمی صدای متفاوتی دارند.

هنگامی که در دست نگه داشته می شوند توسط انگشتان و کف دست حرکت داده می شوند.