اطو 1 - روش های برای اتو کردن صحیح لباس

روش های برای اتو کردن صحیح لباس

اتو کردن صحیح لباس:

1-حرارت اتو باید متناسب با نوع پارچه باشد. مثلا پارچه کتانی و نخی با حرارت زیاد اتو می شوند. پشمی به حرارت متوسط نیاز دارد. اقسام پارچه های نایلون و پرلون با حرارت خیلی کم اتو می شوند.

 

2- برای آماده کردن لباس جهت پرو بهتر است که درزهای لباس را قبلا اتو کنبم. سپس پرو نماییم.  باید دانست که پارچه های پشمی را قبل از بریدن باید اطو زد. چون اغلب لباس های پشمی بعد از اتو زدن جا می افتد.

3- می توانیم به وسیله اتو به لباس های کلفت قبل از دوخت حالت بدهیم. بدین طریق که یا جمع کنیم و یا کش بدهیم.

 

4- اتو کردن از دوخت لباس مهم تر است. چون هر چقدر لباس خوش دوخت باشد. اگر اتوی خوبی نزنیم، لباس جلوه نخواهد داشت.

5- برای آن که لباس های نخی و کتانی بعد از شستن تغییر فرم ندهند، بهتر است پارچه را در ظرف آبی بگذارید.  به مدت یک الی دو ساعت بماند. بعد در حالیکه قدری نمدار است، اطو می زنیم. اگر بخواهیم پارچه های نخی یا کتانی بعد از خیس نمودن آهارش را از دست ندهد، می توانیم در آبی که خیس نموده ایم، قدری نشاسته که قبلا آماده نموده ایم، بزنیم.

 

6- برای اتو کردن پارچه های مخملی اطو را به روی دسته بخوابانید. پارچه را از پشت با دو دست به طرف خواب پارچه بر روی اتو می کشیم. یا آن که پارچه ای را که از جنس مخمل باشد، بر روی لباس مخملی انداخته بعد اتو می کشیم. این کار برای ان است که اطو برق نیاندازد .

دستگاه مخصوصی هم برای اطو زدن مخمل می باشد بنام :ولولورت.

7- لباس های مخمل را بعد از شستن در حالی که قدری نمدار می باشد، برس زبری به طرف خواب آن می کشیم. تا پرزهای آن به طرف پایین بخوابد.

اطو 2 - اتوکردن لباس به روش صحیح

اتوکردن لباس به روش صحیح

نکات عالی و قابل توجه هنگام اتو کردن:

1-اتو را در اتاق خواب انجام دهید تا بتوانید از تخت برای قرار دادن لباس ها استفاده کنید. همچنین به کمد و چوب لباسی ها دسترسی داشته باشید.

2- زمان اتو کردن را با قرار دادن یک تکه فویل زیر پارچه میز اتو کاهش دهید. فویل گرما را منتقل کرده گویی از دو طرف اتو می کنید.

3- اتو کردن را از لباس هایی که به گرمای کم تر نیاز دارند، شروع کنید. لباس هایی که گرمای زیادی لازم دارند را آخر بگذارید.