گام 1 - مراحل نرم کردن پوست با عسل

مراحل نرم کردن پوست با عسل

پارچه کوچکی را در آب‌ گرم خیس کنید و برای چند ثانیه روی صورت خود قرار دهید .اینکار منافذ پوست را باز می‌کند.

مراحل نرم کردن پوست با عسل

دفعه بعد، عسل را روی صورتت بزن و یادت باشه که یک حوله زیر خودت بندازی تا کثیف کاری نشه.

مراحل نرم کردن پوست با عسل

چشماتون رو به مدت 10 تا 15 دقیقه ببندید .

مراحل نرم کردن پوست با عسل

بعد از این که کار تموم شد صورتتون رو بشورید. با آب ولرم تا وقتی که همه چسبندگی پاک بشه.

مراحل نرم کردن پوست با عسل

با یک حوله یا پنبه آروم صورتت رو خشک کن.

مراحل نرم کردن پوست با عسل

صورت رو با آب گرم بشور تا منافذ پوست باز بشه.

مراحل نرم کردن پوست با عسل

سپس با آب سرد بشور تا منافذ رو ببندی.

مراحل نرم کردن پوست با عسل

از پارچه نخی با حوله برای خشک کردن پوستت استفاده نکن.

مراحل نرم کردن پوست با عسل

از مرطوب کننده استفاده کن وبه آرومی ماساژ بده.