گام 1 - مشخصات کلی

مشخصات کلی

هسته اصلی این نرم افزار با linux نوشته شده است و به صورت فایل iso میشه تو سایت های خارجی پیدا کرد و دانلود کرد.

امکاناتی که این نرم افزار به ما میده یکی اجازه config  از طریق  telnet هستش و امکان دیگه ای که به ما میده اینکه ما میتونیم از switch , router  که تعبیه شده تو این نرم افزار به یک صورت خاص که در ادامه راجب ان بحث خواهد شد استفاده کنیم.

تعداد switch هایی که در اختیار ما هست 4 عدد هست .

تعداد router  هایی که در اختیار ما هست  6 عدد هست.

و 2 عدد BB  دراختیار میگذاره تا در سناریو های مختلف ازشون استفاده کنیم.

گام 2 - توپولوژی

توپولوژی

توپولوژی این نرم افزار به گونه ای است که برای پیاده سازی سناریو خود باید قبل از هر چیز config  انجام داد تا سناریو مورد نظر شما یا همون توپولوژی مورد نظر شما درست بشه تا بتونید کار های بیشتری انجام بدید .

توپولوژی این نرم افزار به یه صورت خاصی هستش که همیشه router  های فرد به switch های فرد متصل میشوند و

Router های زوج به switch  های زوج وصل میشوند. Router 4 هم به switch2 وصل میشه و به switch4  و router 1 هم به switch1 و هم به switch 3 وصل هستش اما router 1,router 2 هر دو فقط یک interface  دارند که router 1 به switch1  و router 2 به switch2 وصل هستش.

گام 3 - اتصال پورت ها

اتصال پورت ها

بجز router 1,2 بقیه router  ها 2 port دارند.

اتصالات تو router ها به این صورت هست که port number های کوچک به switch های کوچک  و port number های بزرگ به switch های بزرگ متصل هستند.

e = ethernet

Router 1 : e0/0  =>  switch 1 : e0/1

Router 2 : e0/0 =>  switch 2 : e0/2

Router 3 : e0/0 =>  switch 1 : e0/3

Router 3 : e0/1 =>  switch 3 : e0/3

Router 4 : e0/0 =>  switch 2 : e1/0

Router 4 : e0/1 =>  switch 4 : e1/0

Router 5 : e0/0 =>  switch 1 : e1/1

Router 5 : e0/1 =>  switch 3 : e1/1

Router 6 : e0/0 =>  switch 2 : e1/2

Router 6 : e0/1 =>  switch 4 : e1/2

 با تشکر فراوان از استاد عزیزم مهندس پیمان نوری