گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

دسته و کاسه آن که شبیه سازهای مضرابی است از چوب سخت درخت کاج  ساخته می شود.

قسمت جلوی کاسه ساز ممکن است با پوست حیوانات یا روکش نازک چوبی پوشانده شود.

سیم  و رشته های بکار رفته در ساز و همچنین آرشه  آن بطور سنتی معمولا از موی دم اسب تهیه می شود(بصورت تارهای موازی مرتب شده) همچنین ممکن است از جنس نایلون هم ساخته شوند. دسته این ساز فاقد پرده بندی است.

همانند ساز morin khuur   مغولی سر دسته  بصورت سر یک اسب خراطی میشود و به هردو این سازها horsehead fiddle(کمانچه کله اسبی) می گویند.

گام 2 - روش نواختن ساز

روش نواختن ساز

هنگام نواختن تقریبا بصورت عمودی و ایستاده نگه داشته می شود و همانند کمانچه کاسه آن روی ران اجرا کننده قرار می گیرد.

تکنیک نواختن با  زخمه زدن به سیم ها توسط ناخن یا نوک انگشتان است.