گام 1 - توجه به جاده

توجه به جاده

موسیقی با صدای بلند، صحبت با دیگران و خوردن و آشامیدن موجب حواس پرتی می شود و حادثه آفرین است. هنگام رانندگی در بزرگراه ها باید تمام دقت شما به جاده و رانندگی بوده و از انجام موارد ذکر شده بپرهیزید.

توجه به جاده

هنگام خستگی و خواب آلودگی به هیچ وجه رانندگی نکنید. انسانها دارای غروری هستند که همیشه خود را در برابر مشکلات قادر و توانا تصور کنند و همین خصلت انسانی باعث اوج گرفتن و پیشرفت او می شود و چیزی که بنا بر تجربه میگم هنگام خستگی، اگر همه افراد هم پیشنهاد استراحت بدهند راننده مقاومت کرده و می گوید که می تواند ادامه مسیر دهد ولی واقعا رانندگی در چنین شرایطی موجب آسیب به خود و دیگران می شود. پس هنگام خستگی و احساس خواب رانندگی نکنید.

توجه به جاده

آینه های خود را مدام بررسی کنید. اینکار باعث می شود شما از ماشین های پشت سر و اطراف مطلع باشید و به شما هنگام رانندگی و تصمیمات درست هنگام رانندگی کمک خواهد کرد.

توجه به جاده

به تابلوها و قوانین ترافیکی دقت کنید. تابلوها و قوانین جاده ای به شما در رانندگی کمک می کند و میزان بروز خطرات را با رعایت کردن قوانین کاهش می دهد.

گام 2 - رانندگی محتاطانه

رانندگی محتاطانه

موجب خشم دیگر راننده ها نشوید. هنگام رانندگی با حرکات نمایشی و سرعت بیش از حد و رعایت نکردن فاصله از سایر خودروها موجب ناراحتی سایر رانندگان خواهید شد و ممکن است برای راننده هایی که مهارت کافی در رانندگی ندارند مشکل ایجاد کنید، پس فاصله و سرعت خود را با سایر خودروها حفظ کنید.

گام 3 - بررسی وضعیت خودرو

بررسی وضعیت خودرو

بصورت دوره ای و قبل از سفر طولانی، خودروی خود را بررسی کنید. بررسی وضعیت روغن موتور، ضد یخ ، روغن ترمز، باد لاستیک ها و بطور کلی وضعیت کارکرد موتور بسیار مهم است.بررسی این موارد، ایمنی سفر شما را تضمین می کند.