مرحله 1 - ارتباط از طریق لب خوانی و رعایت اصول ارتباط

ارتباط از طریق لب خوانی و رعایت اصول ارتباط

به هنگام تماس با افراد ناشنوا،

در فاصله تعیین شده چشم به چشم ایشان قرار بگیرید تا تماس کاملی بتوانید برقرار نمایید.

 • به هنگام برقراری ارتباط از جویدن آدامس بپرهیزید.
 • در فاصله تعیین شده قرار بگیرید تا علائم و حرکات شما قابل درک برای ایشان باشد.
ارتباط از طریق لب خوانی و رعایت اصول ارتباط

صحبت کردن با تن صدای نرمال،

به هنگام صحبت با افراد ناشنوا با صدای خیلی بلند یا به صورت زمزمه کردن صحبت نکنید، هر دوی اینها باعث می شود حرکت لب های شما متفاوت دیده شود و درک ان برای افراد ناشنوا سخت تر خواهد بود.

 • اگر فرد ناشنوا از شما خواست با صدای بلند صحبت کنید، احتمالا وی کم شنوا باشد.
 • به سرعت صحبت نیز دقت نمایید، باید قدری کند تر از حد نرمال صحبت کنید.

 

 

تماس چشمی را قطع نکنیم،

در طول ارتباط با افراد ناشنوا لازم است به چشم انها، به حرکات آنها وبرای هدایتشان به نقاط هدف با چشم تماس بر قرار کنیم:

 • اگر قصد نشان دادم فرد،ادرس یا شی ای را داریم باید با تماس چشمی و نگاه کردن متوالی به چشم او و به هدف او را از هدف اگاه سازیم.
 • در تمام مدت مکالمه و ارتباط به چشم و حرکات فرد ناشنوا نگاه کنیم و ارتباط چشمی داشته باشیم.

 

 

استفاده از حرکات واشارات دست،

اگر زبان ناشنوایان را نمی دانید یا ارتباط با انها را بلد نیستید بهترین راه حل در این مرحله استفاده از حرکات و اشاره های دست و انگشتان است. همچنین انجام کارهایی مانند پانتیموم می تواند به انتقال مفهوم کمک کند.

مرحله 2 - استفاده از زبان علائم (ASL)

استفاده از زبان علائم (ASL)

تعیین و تشخیص زبان علائم،

به صورت عمومی و بین المللی دو زبان علائم انگلیسی (British Sign Language) و آمریکایی ( American Sign Language) وجود دارد که هر دو از هم متفاوت هستند. آنچه که مشترک و عمومی است نوع زبان ASL می باشد. لذا در این مطلب به معرفی زبان اشاره برای ارتباط با ناشنوایان با علائم ASL می پردازیم.

زبان علائم ناشنوایان نیز مانند هر زبان دیگری داراری قاعده و ساختار است. به عنوان مثال عبارت “آن را به من بده” دارای یک کلمه و علامت است. لذا ضمن آموزش اصول و قواعد زبان علائم را آموزش خواهیم داد.

مرحله 3 - بیان احساسات وعواطف (بد)

بیان احساسات وعواطف (بد)

1 –  نمایش عصبانیت:

 • دست خود را به شکل پنجه در آورید.
 • دست خود را به سمت سینه ببرید.
 • دست خود را به شکل پنجه به روی سینه خود بکشید.

 

 

2 –  نمایش ناراحتی:

 • دست خود را به شکل پنجه در آورید.
 • مانند شکل دست خود را بر روی دهان و دماغ خود یا فقط دهان خود قرار دهید.

مرحله 4 - بیان احساسات وعواطف (خوب)

بیان احساسات وعواطف (خوب)

1 –  هیجان زده شدن:

 • دست خود را باز کنید و انگشتان خود را از هم جدا نمایید.
 • انگشت وسط خود را به سمت داخل مانند شکل خم نمایید.
 • دستان خود را به سمت بالا و پایین چند بار حرکت دهید.

مرحله 5 - الفبا و اعداد به زبان ناشنوایان

الفبا و اعداد به زبان ناشنوایان

شناخت الفبای زبان ناشنوایان

ایجاد نوعی الفبای دستی که بتواند برای آموزش کودکان ناشنوا مورد استفاده قرار گیرد همواره مد نظر بوده است. از آنجا که الفباهای نوشتاری متفاوتی وجود دارد ، به همان نسبت انواع مشابهی از الفباهای دستی ناشنوایان در جهان نیز پدید آمده است.
برای آشنایی با جزییات تعداد انبوهی از الفباهای دستی ناشنوایان جهان ، کتاب مجموعه تصاویر الفبا های دستی ناشنوایان نوشته کارمل Carmel به عنوان بهترین منبع شناخته می شود.
در ایران ، اولین تلاش برای ساخت الفبای دستی ناشنوایان توسط  جبار باغچه بان برای تعلیم به سه کودک ناشنوای باغچه اطفال تبریز آغاز شده است.

در این قسمت ابتدا الفبای بین المللی ASL معرفی شده سپس به انواع زبان های ابدایی ایرانی می پردازیم.