قسمت 1 - مقدمات لازم برای اندازه گیری فشار خون

مقدمات لازم برای اندازه گیری فشار خون

خرید فشار سنج هم اندازه با بازو

معمولا فشار سنج با سایز مدیوم M برای اغلب بزرگسالان اندازه است. با این حال اگر بازوی فرد بیمار یا خودتان و یا اعضا خانواده بیش از حد بزرگ باشد یا بیش از حد لاغر باید به دو سایز L یا S رجوع کنید.

مقدمات لازم برای اندازه گیری فشار خون

جلوگیری از موارد استرس زا

قبل از اندازه گیری فشار خون حتما مطئن شوید که بیمار از محرک های پمپاژ خونی استفاده نکرده باشد. به عنوان مثال استفاده از فهوه سیگار یا چای به عنوان تحریک کننده های ضربان و پمپاژ خون می باشند و باید تا رفتن اثر آنها فشار اندازه گیری نگردد.

مقدمات لازم برای اندازه گیری فشار خون

محیط آرام

محلی دنج و ارام برای اندازه گیری فشار انتخاب کنید که صداهای محیطی یا دیدن افراد و هیجانات ناشی از انها در میزان ضربان و فشار خون تاثیر نداشته باشد.

مقدمات لازم برای اندازه گیری فشار خون

راحت بودن

سعی کنید در محیط انتخابی خود آرمشتان را بدست آورید، اگر عواملی مانند سر درد یا درد در بدن خود احساس میکنید، قبل از اندازه گیری فشار خون لازم است آنها را از بین ببرید یا کاهش دهید.

مقدمات لازم برای اندازه گیری فشار خون

در آوردن اشیاء از دست

زیور آلات را از دست چب خود باز کنید و آستین خود را تا جایی که بازویتان دست چپ تان بیرون باشد بالا ببرید و یا از لباس راحت تری استفاده کنید.

مقدمات لازم برای اندازه گیری فشار خون

استراحت

به مدت 5 تا 10 دقیقه استراحت کنید.

مقدمات لازم برای اندازه گیری فشار خون

انتخاب موقعیت

 دست خود را به شکل نشان داده شده و بدون تحمل فشار و در حالت راحتی قرار دهید.

قسمت 2 - انتخاب محل دقیق بستن فشار سنج

انتخاب محل دقیق بستن فشار سنج

بستن فشار سنج

بستن فشار سنج در بالای قسمت اشاره شده به شکلی که در تصویر مشاهده میکنید الزامی است

قسمت 3 - اندازه گیری فشار خون

اندازه گیری فشار خون

آنقدر توسط پمپ کیسه هوا فشار سنج را پر میکنیم که صدای ضربان را دیگر نشنویم. اگر حد نرمال را نمیدانید تا درجه 160 تا 180 بالا ببرید.