گام 1 - چرا مبارزه با احساس کمبود عزت نفس دشوار است

چرا مبارزه با احساس کمبود عزت نفس دشوار است

یکی از علت هایی که باعث می شود ترک عادات غیر سالم و رفتارهای غلط برایمان دشوار شود ، این است که ما در آن شرایط رفتاری احساس امنیت می کنیم و از نظر عاطفی از آن ها منفعت می بریم . شاید شما به صورت آگاهانه به این منافع فکر کرده باشید و آن ها را قبول کرده باشید . حرف مرا باور کنید ، چرا که چنین منفعت هایی وجود دارد . به عنوان مثال تصور کنید که رابطه شما با همسرتان دچار مشکل است و مطمئن هستید که باید این رابطه را قطع کنید ، ولی این کار را انجام نمی دهید . مدت زیادی می گذرد ولی همچنان شما احساس نارضایتی می کنید ، در عین حال توان جدایی از همسرتان را ندارید .شما حتی دلیل این امر را نمی دانید . آن چه که شما فراموش کرده اید ، سرمایه گذاری عاطفی است که برای این رابطه استفاده کرده اید و خود آن را احساس نمی کنید . منظور من منفعت هایی است که به صورت ناخود آگاه از وجود چنین رابطه ناخوشایندی عاید شما می شود . به این مثال دقت کنید :

توجه و حس ترحم دوستانتان را فعال می کنید .

همواره دلیلی برای تمرکز نداشتن بر روی کارهایتان دارید .

همیشه بهانه ای برای رفتارهای زشت و ناپسند تان دارید . همیشه بهانه ای برای اصلاح نکردن نقاط منفی خود دارید ، چرا که تمام توان خود را برای مقصر جلوه دادن طرف مقابلتان صرف می کنید .

به هر حال شاید در نگاه اول این گونه به نظر برسد که دلیلی بر استمرار چنین رابطه ای وجود نداشته باشد ، اما هر نوع منفعت روانشناختی با ادامه این رابطه نصیب شما می شود . این موضوع در مورد بسیاری از ما که بدون احساس کوچکترین اعتماد به نفسی ، از عدم عزت نفس خود شکایت می کنیم ، صدق می کند .

[ هر چقدر هم  برای  داشتن  احساس  خوبی نسبت   به

خودتان مصمم باشید ، ممکن است در حقیقت به صورت

ناخودآگاه به بعضی از فواید و منافعی که از بازی کردن

در نقش یک فرد بدون اعتماد به نفس نصیبتان می شود ،

عادت کرده باشید . ]

چرا مبارزه با احساس کمبود عزت نفس دشوار است

 در این جا به برخی از فوایدی که احساس می شود در زندگی بدون اعتماد به نفس به دست بیاید اشاره خواهم کرد :

دیگران نسبت به شما احساس ترحم می کنند . به دلیل این که دیگران برای شما تصمیم گیری می کنند ، به آن ها اجازه می دهید مشوق و انگیزه دهنده تان باشند . باعث می شوید که کسی از شما بدش نیاید ، چرا که تهدیدی برای کسی به شمار نمی روید . هیچ کس به شما به چشم یک رغیب نگاه نمی کند . هیچ گاه شکست نمی خورید ، چرا که هیچ وقت کاری را به انجام نمی رسانید . همیشه برای رفتارهای ناخوشایندتان عذر موجهی دارید ، چرا که همه می دانند شما احساس خوبی نسبت به خودتان ندارید . توجه و احساس ترحم بسیاری از اطرافیانتان را به سوی خود جلب می کنید ، چرا که آن ها تلاش می کنند شما احساس خوبی نسبت به خود پیدا کنید . واین فهرست همچنان ادامه خواهد داشت .

گام 2 - آیا شما برای داشتن احساس نالایقی و عدم امنیت متخصص هستید ؟

آیا شما برای داشتن احساس نالایقی و عدم امنیت متخصص هستید ؟

اخیرا در یکی از کنفرانس هایم در رابطه با فواید حاصل از عدم عزت نفس در زندگی صحبت می کردم که مرد جوانی به مطلبی اشاره کرد که توجه همه حضار را به خود جلب کرد . او این گونه بیان کرد که : « هر چه بیشتر درباره این موضوع صحبت می کنید ، به نظرم می رسد که داشتن احساس بد خیلی خوب است ، چرا که دیگر برای انتخاب هایم مسئولیتی ندارم » . من نیز نمی توانستم به این درستی حرفم را بیان کنم و یک چیز را می دانید ؟ بسیاری از ما در رنج کشیدن ، استادان حرفه ای  هستیم ، به مواقعی فکر کنید که از بیماری افسردگی رنج می برید و احتمالا مجبور هستید که اعتراف کنید برای بدحال کردن خودتان متخصص هستید . شاید در آن لحظه این تنها کاری باشد که قادر به انجام آن هستید . پس چرا این رفتار را تکرار نمی کنید ؟ این از طبیعت های انسان هاست که از انجام کاری که مهارت دارند لذت می برند . در حقیقت اگر قرار بود به خاطر انجام این کار حقوق دریافت می کردید ، حتما درآمدی بالایی نصیبتان می شد .

[ یکی  از بزرگترین  فواید روانی حاصل  از عدم

اعتماد به نفس این است که شما همیشه برای انجام

ندادن کار جدید بهانه ای خواهید داشت . ]