گام 1 - تست بر روی شبکه

تست بر روی شبکه

حالت اول زمانی است که ما نمیتوانیم باطری را از شبکه جدا نماییم.

این حالت به دلایل زیادی می تواند به پیش آید که از جمله می توان به بالا بودن تعداد باطری اشاره کرد.

احتمال این وجود دارد که باطری ها فاسد باشند و خروجی قطع شده باشد در این حالت ما بارهای اصلی را جدا میکنیم.

سپس ورودی ups را قطع میکنیم تا تمام بار بر روی باطری باشد

حال با فرمول زیر حساب میکنیم.

فرمول محاسبه باتری ups :
راندمان یو پی اس * (تعداد باتری *۱۲ / مقدار مصرف یو پی اس بر اساس وات) = مقدار جریان مصرفی باتری

با محاسبه حالت تئوری با عملی می توانیم به نتیجه برسیم.

گام 2 - خارج شدن باطری از شبکه

خارج شدن باطری از شبکه

در حالت دوم امکان خارج کردن باطری از شبکه وجود دارد

ولذا ما باطری را از شبکه جدا می نماییم.

و دراین حالت با خارج کردن جریان مستقیم از باطری می توانیم میزان سالم بودن باطری را محاسبه نماییم.

به صورتی که مصرف کننده DC را به باطری ها وصل مینماییم

البته باطری باطری باید در حالت دشارژ باشد حال میتوان به فرسوده بودن یا سالم بودن باطری پی برد.

برای این منظور ۲۰ درصد از جریان باطری را خارج مینماییم حال با یک مولتی متر ولتاژ باطری را اندازه می گیریم.

ولتاژ باطری نباید از ۱۱.۴ ولت کمتر باشد.

در صورتی که میزان ولتاژ کمتر شد پس باطری ما سالم نیست.