گام 1 - حرفه ای باشید

حرفه ای باشید

در هر کسب و کاری که فعالیت می کنید سعی نمایید در آن بهترین باشید و خیلی حرفه ای رفتار نمایید. رفتار شما باید به گونه ای باشد و بطوری باید بر موضوعات اشراف داشته باشید که مشتری شما را یک حرفه ای بشناسد. این امر باعث می شود که علاوه بر اینکه خود مشتری وفادار شما گردد، شما را به دیگران نیز معرفی نماید.

گام 2 - تعامل خوبی با مشتری داشته باشید.

تعامل خوبی با  مشتری داشته باشید.

شما به عنوان فردی که مستقیم با مشتری سروکار دارید نقش بسیار مهمی در فروش محصول دارید زیرا نوع برخورد شما با مشتری می تواند تاثیرگذار باشد. سعی کنید مشتری را همواره درست راه نمایی نمایید زیرا این کار باعث می شود تا مشتری بداند برای شما مهم بوده و دارای ارزش می باشد و این می تواند به برقراری رابطه با شما منجر شود و برای خرید بعدی نیز حتی شده به خاطر شما باشد ، بار دیگر به شما مراجعه کند.

 

گام 3 - محصولات و خدمات را کامل بشناسید

محصولات و خدمات را کامل بشناسید

شما باید اطلاعات کاملا دقیق از محصولات و خدمات داشته باشید زیرا وقتی مشتری به شما مراجعه می کند مستقیما با شما رو در رو می شود و نیازهای خود را به شما می گوید پس شما برای راهنمایی بهتر باید بتوانید جزییات محصول یا خدمات را کامل بشتاسید تا مشتری را به بهترین نحو راهنمایی نمایید

گام 4 - اصول فروش را یاد بگیرید.

اصول فروش را یاد بگیرید.

هر کار و حرفه ای دارای ترفندهایی می باشد که با یادگیری آن ها می توانید در آن حرفه موفق باشید. اگر میخواهید بازاریابی موفق شوید باید اصول فروش را به خوبی بدانید تا بتوانید بر مشتری تاثیرگذار واقع شوید. این اصول از نقش بسیار حایز اهمیتی برخوردار می باشد و با یادگیری آن می توانید تغییرات را نسبت به زمان قبل تر بطور ملموس مشاهده نمایید.