گام 1 - اژدهای واقعی، جشنواره ای

اژدهای واقعی، جشنواره ای

آموزش نقاشی اژدهای واقعی، جشنواره ای

مکعبی همانند شکل برای پوزه ی اژدها رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

تکمیل سر

پایین مکعب اولی و چسبیده به آن مکعبی دیگری رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

شاخ اژدها

شاخ اژدها را چسبده به مکعب بالایی همانطور که در شکل نشان داده شده، بکسید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

اسکلت بدن

چارچوب و اسکلت اصلی بدن تا دم منحنی را با خط منحنی رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

رسم دست و پا

خطوط اصلی دست و پا و زبان اژدها را بکشید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

تکمیل اژدها

با دقت در تصویر و با استفاده از خطوط راهنما، اژدهای خود را کامل کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

پاک کردن خطوط اضافی

خطوط غیر ضروری و اضافی اژدهای خود را پاک نمایید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

آتش اژدها

از بالای خط منحنی بدن و در راستای آن، منحنی دیکری را با فاصله و برای کشیدن شعله های آتش رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

از منحنی کشیده شده، شعله های آتش را رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

رنگ آمیزی اژدها

اژدهای خود را رنگ آمیزی نمایید. از نقاشی اژدهای خیالی و افسانه ای خود لذت ببرید.

 

چگونه اژدهای افسانه ای نقاشی کنیم؟(سری اول)

گام 2 - اژدهای کارتونی

اژدهای کارتونی

آموزش نقاشی اژدهای کارتونی:

یک بیضی متوسط برای بینی اژدها رسم کنید.

 

دو بیضی چسبیده به هم بالای بینی برای چشم ها و منحنی هاییی برای شاخ ها رسم کنید.

اژدهای کارتونی

روی بیضی بینی، دو بیضی کوچک برای سوراخ بینی و پایین بینی، یک حرف D روبه پایین برای دهان اژدها رسم کنید.

 

یک دایره ی بزرگ برای شکم اژدها رسم نمایید.

اژدهای کارتونی

روی دایره ی بزرگتر، دو بیضی کوچک برای اندام و پاهای عقبی اژدها رسم کنید.

 

دو بیضی کوچکنر پایین بیضی ها بکشید.

اژدهای کارتونی

خط راهنمای بدن را همانند تصویر رسم کنید.

 

از طریق خطوط راهنمای بدن، شکل کلی گردن، دم و شکم را با توجه به تصویر تکمیل نمایید.

اژدهای کارتونی

دو دایره کوچک در محل نشان داده شده برای پنچه ها و دست های اژدهای خود رسم کنسد.

اژدهای کارتونی

همانند تصویر منحنی هایی را برای بال های اژدها رسم کنید.

اژدهای کارتونی

با دقت در تصویر و با استفاده از خطوط راهنما، اژدهای کارتونی خود را کامل کنید.

اژدهای کارتونی

شعله ی آتشی جلوی دهان و تیغه های استخوانی بر گردن و پشت و دم اژدهایتان رسم کنید.

اژدهای کارتونی

شعله ی آتش را یا خطوط زیگزاگی حالت دهید.

اژدهای کارتونی

اژدهای کارتونی و زیبای خود را رنگ آمیزی نمایید. از نقاشی های خود لذت ببرید. 🙂 

 

چگونه اژدهای افسانه ای نقاشی کنیم؟(سری اول)

 

ویکی چجور ؛ دنیایی از آموزش های منحصر به فرد در زمینه های مختلف