گام 1 - توجه بیشتر به سرمایه گذاری در آموزش کارکنان ضمن خدمت نسبت به واحد کنترل کیفیت

توجه بیشتر به سرمایه گذاری در آموزش کارکنان ضمن خدمت نسبت به واحد کنترل کیفیت

بسته به بزرگی و اندازه کسب و کارتان باید واحد کنترل کیفی داشته باشید. برای پیشرفت و ترقی وجود چنین واحدی الزامی می باشد. اما نباید از آموزش کارکنان خود غافل بشویم. شرکت شما همواره باید به آموزش کارکنان توجه نموده و در این بخش سرمایه گذاری نماید. توجه داشته باشید شما می توانید برای تشویق و ترغیب کارکنان به افزایش دانش و مهارت در حوزه ی مربوطه می توانید بسته های تشویقی یا پاداش برای کارکنان در نظر بگیرید.

توجه بیشتر به سرمایه گذاری در آموزش کارکنان ضمن خدمت نسبت به واحد کنترل کیفیت

به شکاف های موجود در وضعیت فعلی کار توجه نمایید. از کارکنان خود برای شرکت در یک سمینار آموزشی دعوت نمایید و این سمینار را یا بصورت آنلاین یا بصورت حضوری برگزار نمایید تا بخشی از شکاف کار را پوشش دهید. جلسات را به گونه ای سازمتندهی نمایید که موضوعات مدنظر را پوشش دهد و راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی ارایه نماید. هرگز آموزش کارکنان خود را متوقف ننمایید. به کارکنان خود یاد بدهید که همیشه چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد و باید همیشه به فکر ترقی در کار خودشان برای رسیدگی بهتر به مشتریان باشند

گام 2 - اطمینان به مشتریان برای پیشرفت

اطمینان به مشتریان برای پیشرفت

راه دیگری که برای افزایش انگیزه و توانمند سازی کارکنان وجود دارد این است که فرصت را برای ترقی و پیشرفت در کسب و کار برای کارکنان آماده کنید.برای کارکنان موقعیت های مدیریتی فراهم کنید که درصورت پیشرفت و داشتن سطح بالایی در عملکرد در دراز مدت به آن میرسند. کارکنان جدید را برای رسیدن به اهداف بزرگ تر تشویق نمایید و از آن ها بخواهید همیشه به فکر پیشرفت بود تا سطح خدماتشان را افزایش دهند و در این صورت ترفیع رتبه بگیرند که این امر می تواند موجب ایجاد رقابت برای بالا بردن سطح کیفی خدمات می شود.

گام 3 - تاکید برای حل مساله

تاکید برای حل مساله

این نکته بسیار مهم است که به کارکنان خود تاکید کنید که آن ها باید بطور دوتانه به مشتریان کمک نمایند.یک وشنده مودب که هیچ چیزی در مورد کالا نمی داند نمی تواند نیاز مشتری را توام با رضایت سازد. همچنین کارمندی که وجود مشکل را می داند ولی نمی تواند آن را رفع نماید نیز نمی تواند رضایت مشتری را جلب نماید. اگر کارمندی نتواند راه حل فوری ارایه نماید کارکنان خود را برای گرفتن تصمیم برای یافتن و حل مشکل آموزش دهید به عنوان مثال اگر فردی محصولی از شما خریداری نمود که دچار مشکل شده است سریعا یک تعمیرکار بفرستید تا مشکل را حل نماید.

گام 4 - آموزش کارکنان برای حل همه مشکلات و شکایات

 آموزش کارکنان برای حل همه مشکلات و شکایات

هر مشتری می تواند از محیط کار شما با لبخند و رضایت خارج شود.حتی اگر شما دچار اشتباهی شوید باید به گونه ای موجب رضایت مشتری شوید. هرگز موضع دفاعی نگیرید یا مشتری را متهم به اشتباه نکنید.به توضیحات مشتری خوب گوش دهید و از مشکل پیش آمده عذرخواهی نماید و انصاف را رعایت کنید.سپس به مشتری توضیح دهید که چگونه می خواهید مشکل را رفع نمایید.