گام 1 - انواع غرفه ها

شناخت انواع غرفه های نمایشگاهی:

بطور کلی، دو نوع غرفه وجود دارد:

الف)سالن سرپوشیده 

که در این حالت چهار نوع غرفه به شرح زیر وجود دارد: ردیفی و کنار هم – گوشه ای – انتهای سالن – جزیره ای

 1. ردیفی و کنارهم :
 • این غرفه ها، متداولترین نوع غرفه می باشند.
 • از نظر هزینه اجاره، ارزانترین نوع غرفه می باشند.
 • معمولاً از سه طرف بسته و تنها از یک طرف باز است.

 

2. گوشه  ای :

 • این غرفه ها معمولاً در انتهای یک ردیف غرفه قرار دارند.
 • از نظر هزینه اجاره، از نوع اول گرانتر می باشند.
 • از دو طرف، باز می باشند.

 

 

3. انتهای سالن 

 • این غرفه ها معمولاً در انتهای سالن واقع شده اند. 
 • از نظر هزینه اجاره، از دو نوع قبلی گرانتر می باشند. 
 • معمولاً از سه طرف باز هستند و به راهروها دسترسی دارند. 

 

 

4. جزیره  ای :

 • این غرفه ها، بهترین موقعیت را در سالن دارند.
 • از نظر هزینه اجاره، به دلیل مرغوبیت محل گرانتر از انواع دیگر غرفه می باشند. 
 • از هر چهار طرف به راهروهان دسترسی دارند.

 

ب) غرفه  های واقع در محوطه باز:

غرفه های واقع شده در فضای باز معمولاً برای نمایش ماشین آلات و تجهیزات صنعتی حجیم مورد بهره برداری قرار می گیرند.