ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × یک =

بستن
بستن

چگونه انواع خواب ها را تعبیر کنیم؟

چگونه انواع خواب ها را تعبیر کنیم؟

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام خدمت کاربران گرامی سایت ویکی چجور

حتما در طول زندگی ، حتّی برای یک بار هم که شده ، دچار دیدن خواب های ترسناک یا خنده دار و … شده اید.بعضی از ادم ها تعبیر خواب رو بی پایه و اساس میدونن ، ولی بعضی از ادم ها ، زندگیشون رو بر پایه ، تعبیر خواب هایی که دیدند ، به پیش میبرند.
۶ نفر از استادانی که در عصر خود،حکیمی یگانه بودند و در تعبیر خواب ید طولایی داشتند ، عبارتند از :دانیال نبی (ع)،امام جعفرصادق(ع)،محمدابن سیرین، ابراهیم کرمانی، جابرمغربی،اسماعیل ابن اشعث

خب در ادامه به تعبیر خواب هایی خواهیم پرداخت که به ترتیب حروف الفبا شروع میشوند. 

مطالب مرتبط


گام 1 - تعبیر خواب

به تعبیر خواب هایی میپردازیم که با ((الف)) شروع میشوند


آبابن سیرین : اگر در خواب ببیند روی آب،مثل دریا و رودخانه و غیره راه میرود،تعبیرش قوت ایمان و اعتقاد پاک وی است،اگر ببیند از آب صاف خوشگوار، بسیار می خورد، تعبیر این است که، عمرش دراز و معشیتِ وی خوش بود.اگر ببیند آب شور می خورد،تأویل آن به خلاف این است.اگر ببیند از دریا آب خوشگوار میخورد،تعبیر این است که ،به قدر آن، از حاکم مال و نعمت یابد.بعضی از معبّران گویند،به قدر آنکه از آب دریا خورده باشد،وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود،چون آب،روشن و صاف بوده،امّا اگر آب،تیره بود،آنچه به او رسد، توأم با رنج و سخنی و درد باشد

•کرمانی : اگر در خواب ببیند آب گرم میخورد،تعبیر اینست که،بیماری و رنج کشد.اگر ببیند بر رویش آب گرم میریختند،چنان که نمیفهمید،تعبیر اینست که،بیمار شود یا غمی سخت به او رسد.اگر ببیند در آب افتاد،تعبیر اینست که،به رنج و غم گرفتار شود.اگر ببیند آب را با جام برداشت،تعبیر اینست مه،مال و زندگانی فریفته شود.اگر در خواب بیند، آب در کاسه بلورین،به زن خود داد،تعبیرش طفلیست در شکم مادر


آب بینیدانیال : آب بینی، تعبیرش فرزند است.اگر در خواب ببیند، آب از بینی او می آمد،تعبیر اینست که ، وی را فرزندی به دنیا آید.اگر در خواب بیند از بینی او خلط بیرون آمد،تعبیرش همان است.

کرمانی : اگر ببیند از بینی او آب میریزد،تعبیر اینست که ، قرضش ادا شود و از سختی و غم راحت گردد و اگر بیمار بود شفا یابد.


آبخانه(مستراح ، توالت)ابن سیرین : اگر کسی در خواب ببیند ، آبخانه میساخت،تعبیر اینست که، به جمع کردن مال دنیا، حریص و راغب میشود و نمیخواهد که از مال خود چیزی خرج کند،و بعضی از معبّران گفته اند : تعبیر اینست که ، زنی جادوگر میگیرد و آن زن حرامخوار و بی دیانت بوَد.
اگر ببیند در آبخانه بول و غایط میکرد،تعبیر اینست که،مال خود را خرج میکند.اگر ببیند در چاه مستراح خانه خود افتاد، تعبیر اینست که،غرق در گردآوری مال شود.اگر ببیند کسی در چاه آبخانه ی خود افتاد،تعبیر اینست که ، بلای سخت به او رسد.
•حضرت صادق : تعبیر آبخانه در خواب،بر پنج وجه است : 1.مال حرام 2.عیش دنیا 3.خزینه 4.شروع در حرام 5.زن خادمه حرامخوار


آبستنی•ابن سیرین : اگر در خواب ببیند که شکم او چون زن آبستن، بزرگ شده است،اورا مال و نعمت دنیا حاصل شود، و هرچه شکم را بزرگتر ببیند،مال دنیا بیشتر باشد.
•کرمانی : اگر فرزندی نابالغ ، خود را آبستن ببیند،تعبیر اینست که،اگر پسر است،پدرش را نعمت و مال حاصل شود.اگر بیننده ی خوای دختر باشد،مادرش را نعمت و مال حاصل شود.


blank


آبلهابن سیرین : آبله در خواب،زیان مالی باشد.اگر در خواب ببیند که بر تن او آبله بود،تعبیر اینست که،به قدر آن، مال حرام به دست آورد.
•حضرت صادق : آبله بر تن داشتن در خواب ، بر پنج وجه است: 1.زیادتی مال 2.زن خواستن 3.پسردار شدن 4.روا شدن حاجت 5.ایمن شدن از ترس


آبنوسابن سیرین : تعبیر دیدن درخت آبنوس در خواب ، مردی بود در کار خویش،سخت و محکم،امّا توانگر و بخیل است و از وی چیزی به کسی نرسد.
کرمانی : آبنوس در خواب ، زنی بود سختکوش،مصمّم،حسود
حضرت صادق : آبنوس در خواب تعبیر است به فردی پر تلاش، مصمّم و بخیل


blank


 آتشدان (منقلابن سیرین :آتشدان به خواب،زنی باشد که خدمت خانه کند،امّا اگر آن آتشدان آهنین بود ، تعبیر اینست که ، آن زن از خویشان اهل آن خانه است.اگر آتشدان چوبین بود،تعبیر اینست که، آن زن از خویشان اهل خانه نیست و منافق است.اگر آتشدان از گِل بود، تعبیر اینست که ، آن زن از گردنکشان و مشرکان باشد.
حضرت صادق : دیدن آتشدان به خواب، بر دو وجه است : 1.زن خدمتکار 2.خادمه

اطلاعات مطلب

  • تعبیر خواب
  • 630 بازدید
  • blankblankblankblankblank (4 votes, average: 4٫00 out of 5)
    blankLoading...
  • آخرین ویرایش توسط : kh hatefi - دوشنبه, 29 جولای 19, 10:03 ب.ظ
  • تعبیرخواب(کلیات)

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب