گام 1 - علایم بالینی

علایم بالینی

شامل گرفتگی و انسداد بینی، سردرد، سینوزیت، اپیستاکسی و کاهش بویایی در موارد بسیار شدید می باشند.

گام 2 - تشخیص

تشخیص

با رینوسکوپی قدامی یا آندوسکوپی است که انحراف و کج شدگی سپتوم را مشاهده می کنیم. نیمه در رفتگی کودال سپتوم (لبه قدامی سپتوم) از خط وسط با مشاهده قابل تشخیص است و می تواند منجر به گرفتگی بینی شود.

گام 3 - درمان

درمان

درمان انتخابی صاف کردن تیغه ی بینی با جراحی است (سپتوپلاستی). در افراد زیر 17-15 سال سپتوپلاستی باید بسیار کانزرواتیو باشد چون باعث با آسیب به مناطق رشد سپتوم بینی می تواند یاعث مشکلات دراز مدت شود.