گام 1 - قیم (یک ریزپردازنده ی ویژه)

قیم (یک ریزپردازنده ی ویژه)

ذر این روش خریدار کیف الکترونیکی را انتخاب می نماید که مورد اعتماد وی و فروشنده است. این کیف شامل یک محل ذخیره ی پول و یک قیم (ریزپردازنده ی ویژه ) است که وظیفه ی جلوگیری از مصرف اعتبارات را به عهده دارد. البته تمامی این موارد بصورت دیجیتالی است.

گام 2 - امضای قیم(یک ریزپردازنده ی ویژه)

امضای قیم(یک ریزپردازنده ی ویژه)

در این سیستم اعتبارات به دو بخش مکمل تقسیم می شوند که یک بخش محل ذخیره ی کیف پول الکترونیکی و بخش دیگر در اختیار قیم قرار می گیرد. در هنگام پرداخت وجود هر دو بخش در کنار هم الزامی است.(هیچ کدام به تنهایی ارزش ندارد) و باید تایید قیم را نیز به دنبال داشته باشد.

گام 3 - محافظت در برابر جعل اعتبارات

در دنیای واقعی جعل اعتبارات امری دشوار و پرهزینه است اما در دنیای دیجیتال به علت خصوصیات منحصر به فرد محیط این امر بسیار آسان می باشد و تنها دغدغه خاطر متقلبین ایجاد شماره سریال های تقلبی است. همان طور که در گذشته نیز گفته شد با دراختیار داشتن شماره سریال های اصلی منتشر شده توسط بانک مربوطه می توان صحت آن را بررسی کرد.

گام 4 - امضای بانک منتشر کننده ی پول

امضای بانک منتشر کننده ی پول

در این روش چون عملیات کدگذاری اعتبارات توسط خود بانک ناشر پول انجام می گیرد بنابراین نظارت بر عدم استفاده مجدد از اعتبارات و غیره به عهده خود بانک می باشد.

گام 5 - محافظت در برابر سرقت اعتبارات

محافظت در برابر سرقت اعتبارات

مرسوم ترین روش برای جلوگیری از این امر رمزگذاری اعتبارات است اما در پاره ای از موارد به علت بالاتر بودن هزینه ی کدگذاری نسبت به ارزش خود اعتبارات این کار مقرون به صرفه نیست که روش های زیر برای جوابگویی این مساله ابداع شده است. حقوقی کردن اعتبارات یکی از این روش هاست. در این روش اطلاعات شناسایی و حقوق پرداخت کننده به اعتبارات افزوده می شود. با این حال مشتریان ترجیح می دهند هویت آن ها در مرحله ی پرداخت ناشناس باقی بماند. در این سیستم تا زمانی که مشتری خاصی از اعتبارات استفاده می کند آن اعتبارات قانونی و قابل مصرف هستند. این سیستم با روش ذکر شده از مصرف دوباره اعتبارات ممانعت به عمل آورده است و رسیدی را که حاوی جزییات عملیات پرداخت است به پرداخت کننده ارایه می دهد.