گام 1 - بفهمید برای چه باید چیزها را مخفی کنید

بفهمید برای چه باید چیزها را مخفی کنید

آیا شما در یک محله بد خرید میکنید و یا خودرو خود را در پارکینگ مدرسه ترک میکنید؟ یا در پارکینگ های عمومی؟ در مورد اینکه آیا بهتر است آن را با خود داشته باشید و یا در خانه بگذارید فکر کنید.

بفهمید برای چه باید چیزها را مخفی کنید

آنچه را که میخواهید در جاهایی بغیر از جعبه دستکش و زیر صندلی پنهان کنید شناسایی کنید.

گام 2 - تا آنجا که می توانید قبل از رسیدن اشیا را قایم کنید

تا آنجا که می توانید قبل از رسیدن اشیا را قایم کنید

اگر کسی در حال تماشای شماست،شما تبدیل به یک هدف خواهید شد اگر معلوم باشد که در حال پنهان کردن چیزی هستید.

خلاق باشید.راه های هوشمندانه بسیاری برای پنهان کردن همه چیز وجود دارد. این شما را امن و هوشمند می کند، و گاهی اوقات هم ایرادی ندارد اگرمانند یک مامور مخفی به نظر برسید.