گام 1 - دانستن قوانین اسکی

دانستن قوانین اسکی

دقت کردن به علائم و تابلوهای اسکی یا مسیری که مربی اسکی پیشنهاد کند بسیار اهمیت دارد. در این قسمت به مطالعه این علائم می پردازیم.

تابلو دایره سفید، یک مسیر کوتاه و فاقد مانع و پیچ است. این مسیر برای افراد مبتدی می باشد. شیب و سرعت در این مسیر یا پیست ها ملایم است .

تابلو سبز دایره، یک مسیر کوتاه و مانع و پیچ اندکی دارد. این مسیر برای افراد مبتدی می باشد. شیب و سرعت در این مسیر یا پیست ها ملایم است .

تابلو مستطیل ابی، این مسیر ها برای افراد آموزش دیده مناسب می باشند. این مسیر ها دارای شیب و موانع هستند که افراد آموزش دیده از پس آنها بر می آیند.

تابلو لوزی سیاه، این مسیرها بسیار خطرناک میباشند و افراد عادی در این مسیرها میتوانند با ریسک صدمه و جراحت روبرو شوند. لذا حرکت در این مسیرها جایز نیست مگر برای افراد بسیار ماهر و حرفه ای.

تابلو دو لوزی کنار هم، نیز مانند مسیر لوزی سیاه است که برای مسابقه دو نفره مناسب است.

دانستن قوانین اسکی

با دانستن نوع مسیر اسکی میتوانیم مسیر پیاده روی برای ابتدای پیست را بدانیم.

 

قرار گرفتن در مکان و موقثیت مناسب، اگر کسی را آموزش می دهید باید پیش او حرکت کنید، همینطور اگر آموزش می بینید باید با رعایت فاصله مطمئنه (4 متر)  در کنار دوست و مربی حرکت نمایید.

همیشه با سرعت مطمئنه حرکت نمایید، طوری که بتوانید به موقع متوقف شوید و به موانع  برخورد نکنید.

 

در مسیر اسکی ایست نکنیم، حدالمقدور در مکانی که دید هست بایستیم.

گام 2 - پوشیدن لباس های اسکی

پوشیدن لباس های اسکی

ابتدا لباسهای اسکی خود را بپوشید، لباس اسکی یک مسئله سلیقه ای است. اما حتما شلوار، کاپشن، دستکش، عینک، کلاه و بوت (کفش) را شامل میشود.

گام 3 - اصول پایه اسکی

اصول پایه اسکی

همانگونه که قبلا اشاره شد، شما زمانی اسکی را یاد خواهید گرفت که در کلاس های عملی حضور یابید. اما با دانستن برخی نکات و  اصول اسکی ضمن اینکه سریع تر از دیگران یاد می گیرید، بلکه برای قرار گرفتن در محیط کوهستانی اسکی اماده تر می شوید.

گام 4 - تمرین در یک تپه کوچک و کم شیب

تمرین در یک تپه کوچک و کم شیب

ابتدا در یک منطقه کم شیب شروع به انجام تمرین های مربی و مطالب این مقاله نمایید.

گام 5 - تمرین در مسیرهای حرفه ای تر

تمرین در مسیرهای حرفه ای تر

ابتدا مسیر تابلو گرد سبز، یا همان مسیر ساده کم شیب را بپرسید و به نقطه شروع آن منتقل شوید.