چگونه در اسلام و صرفه جویی و دوری از اسراف رعایت می شود 1 - تاکید اسلام به صرفه جویی و دوری از اسراف

تاکید اسلام به صرفه جویی و دوری از اسراف

معنی اسراف و صرفه جویی و دوری از اسراف رعایت می شود زیادی روی و تجاوز از حد طبیعی است به عبارت روشن تر هر چیزی از نظر فطری و طبیعی دارای حد و مرز مخصوص است. مثلا برای یک وعده غذا حد لازم آن برای سیر کردن شکم به عنوان متجاوز از مرز قانون طبیعت و سنت الهی شمرده می شود.

تاکید اسلام به صرفه جویی و دوری از اسراف

نکوهش اسراف از دیدگاه قرآن :

در قرآن: آیات متعددی در نکوهش اسراف ذکر شده که با بررسی و تقسیم آن آیات می توان آنها را در امور ذیل خلاصه کرد.

1-اسرافکاران برادران شیطان اند همانا تبذیر کنندگان (آنانکه بریز و بپاش می کنند) برادران شیطان اند.
2- اسرافکاران جزء هلاکت یافتگان هستند و ما مسرفان را هلاک نمودیم.
3- خداوند اسراف کاران را دوست ندارد.

تاکید اسلام به صرفه جویی و دوری از اسراف

نکوهش اسراف از دیدگاه روایات :

1-رسول خدا(ص) فرمود: کسی که اموالش را در موارد غیر شایسته مصرف کند اسراف نموده است.

2- امیر مومنان علی (ع) می فرماید: آگاه باشید بخشیدن مال در غیر موردش تبذیر و اسراف است.

3- امام صادق(ع) فرمود: برای اسراف کننده سه نشانه است: آنچه را که دور از شان او است برای خود می خرد و آنچه را که مناسب او نیست می پوشد و آنچه را که نباید بخورد می خورد.