چگونه اسلام به کار و کارگری اهمیت می دهد 1 - چگونه اسلام به کار و کارگری اهمیت می دهد

چگونه اسلام به کار و کارگری اهمیت می دهد

دنیای پسندیده و ناپسند:

زهد و پارسایی در اسلام به معنی ترک دنیا و بیابانگردی و گوشه نشینی نیست، بلکه به معنی عدم دلبستگی به امور مادی است بنابراین کار و کوشش های مختلف حلال, برای تامین معاش, در صورتی که وسیله ی کسب رزقو روزی باشد و هدف قرار نگیرد و موجب دلبستگی و ترک امور معنوی نشود, عین زهد و پارسایی است.

چگونه اسلام به کار و کارگری اهمیت می دهد

مبارزه ی شدید اسلام با بیکاری و فقر

1-رسم پیامبر(ع) بر این بود که هر گاه با مردی ملاقات می کرد که نیرو و قوتش مایه ی شگفتی آن حضرت می شد,  می پرسید ((آیا به کاری اشتغال دارید؟)) اگر پاسخ منفی بود می فرمود: از چشم من افتاد.

2- مردی به محضر امام صادق(ع) آمد و عرض کرد: ((نمی توانم با دستم کار کنم و به کار تجارت نیز آگاهی ندارم من شخصی نیازمند و محروم هستم چه کنم؟)) امام صادق(ع) در پاسخش فرمود: با سرت باربری کن و خود را از مردم بی نیاز بدار.

3- پیامبر(ص) فرمود: آن کس بار زندگی خود را بر دوش دیگران بیفکند و از دسترنج مردم استفاده کند, ملعون و مطرود درگاه خدا است.

چگونه اسلام به کار و کارگری اهمیت می دهد

ارزش کار و کارگری از دیدگاه اسلام:

رسول خدا فرمود: کسی که از رزق و دسترنج خود بخورد، مانند برق درخشنده از روی پل صراط عبور کند. کسی که از دسترنج خود بخورد, در قیامت در صف پیامبران قرار گیرد و پاداش آنها را برای خود بگیرد . کسی که شب را در حالی که در کسب رزق حلال رنجیده و خسته شده بخوابد, در حالی که مشمول آمرزش خداوند شده, خوابیده است.