گام 1 - هوش از نگاه علم

اگر بخواهیم به این مقوله از نگاهی علمی تر بنگریم، باید بگوییم که دانشمندان در سلول های عصبی بدن نوعی نارسانای عصبی به نام غلاف میلین پیدا کرده اند که وظیفه اش افزایش سرعت پیام های عصبی در طول رشته های عصبی و نگهداری سلول های عصبی است.برخی عصب شناس ها معتقدند که این غلاف به انسان در کسب مهارت ها کمک می کند. هر یک از مهارت های انسان چه بازی بیسبال و چه نوازندگی از طریق زنجیره ای از رشته های عصبی که حامل ضربه های الکتریکی هستند به وجود آمده است. نقش مهم غلاف میلین در پوشاندن این رشته های عصبی، درست مانند عایق پلاستیکی دور سیم های مسی است و با جلوگیری از نشت ضربه های الکتریکی به بیرون، ارسال پیام های عصبی را قوی و سریع تر می کند. وقتی ما با تمرین و تکرار تعداد ضربه های الکتریکی را بالا می بریم، غلاف میلین چند لایه به دور رشته های عصبی می کشد و هر لایه جدید، مهارت و سرعت فرد را اندکی بالاتر می برد. پس می توان گفت «غلاف میلین ضخیم تر، عایق بهتر و در نتیجه عملکرد و تفکر عالی و دقیق تر فرد.». بنابراین هر قدر برایش زمان و انرژی صرف کنید و تعداد ضربه های الکتریکی را افزایش دهید، غلاف میلین افزایش یافته و به شکل مهارت در کاری خود را نشان می دهد و دقیقا به همین دلیل است که برخی از مربیان ورزشی معتقدند 10 هزار ساعت تمرین، می تواند از فردی آماتور در یک رشته ورزشی، یک قهرمان بسازد.

گام 2 - راه های کشف استعدادهای نهفته

راه های کشف استعدادهای نهفته

1- ذهن تان را به روی تمام مسیرها باز کنید

برای این که بتوانید استعدادهایتان را شناسایی کنید، باید تمام احتمالات را در ذهن تان درنظر بگیرید و به همه موارد توجه کنید. استعداد در شکل و اندازه های مختلف وجود دارد. بنابراین اگر مثلا بتوانید احساسات دیگران را بخوانید، نوعی استعداد بسیار مفید محسوب می شود که زمانی به کارتان خواهد آمد. پس هیچ نوع استعدادی را دست کم نگیرید.