گام 1 - علایم

علایم

تا مراحل پیشرفته بدون علامت می ماند. زمانی که پیشرفته شد سبب گرفتگی بینی، اپیستاکسی مکرر و بویژه از بین رفتن حس بویایی می شود. در صورت تهاجم به مغز و یا اوربیت سبب سردرد و اختلال بویایی می شود. 

گام 2 - تشخیص

تشخیص

آندوسکوپی + CT یا MRI

گام 3 - درمان

درمان

جراحی ( برداشتن رادیکال ) + کمورادیاسیون است.