گام 1 - تهویه خودرو

تهویه خودرو

اکثر مردم فکر میکنند که سیستم تهویه خودرو شامل بخاری و کولر میشود.شاید شماهم با خواندن این جمله از خود بپرسید!مگر این است؟ در پاسخ باید گفت.بله;چون یک حالت دیگر هم در تهویه خودرو هست که به آن (پنکه) میگویند و آن زمانی است که هوای بیرون وارد اتاق داخل خودرو میشود.بدون اینکه بخاری یا کولر درحال حرکت باشد.این حالت مختص زمانی هست که هوای داخل اتاق خودرو نه سرد است و نه گرم و فقط نیاز به تهویه دارد تا هوا ی داخل اتاق را عوض کند و از حالت خفگی در بیارد,حسن انجام اینکار از سیستم تهویه و کولر این است که از بازشدن پنجره ها جلوگیری میکند.اینکار نه تنها جلوی سر صدای و الودگی را میگیرد بلکه به بهبود وضع آیرودینامیک بدنه و کاهش مصرف سوخت در سرعت های بالا وامنیت و پایداری خودرو را در جاده میشود

تهویه خودرو

فراموش نکنیم که باز و بسته کردن پنجره های خودرو به خاطر تهویه هوای اتاق داخل خودرو در هوای الوده شهر و یا سرعت های زیاد امری بسیار اشتباه است،چرا که پایین اوردن شیشه برای مصارفی همچون گفتگو با دیگران و رد و بدل کردن اشیاء ولذت بردن از هوای آزاد طبیعت پیش بینی شده است

گام 2 - سرما در گرما

سرما در گرما

سیستم تهویه را هنگامی که داخل خودرو گرم شده است و بلافاصله بعد از نشستن داخل ماشین روشن نکنید،پس از وارد شدن داخل اوتومبیل پنجره هارا پایین بکشید و صبر کنید تا دمای هوای داخل خودرو کاهش پیدا کند و بعد میتوانید سیستم تهویه را روشن کنید