ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

چگونه از وقوع سله در مزارع پیشگیری کنیم؟

چگونه از وقوع سله در مزارع پیشگیری کنیم؟

به طور معمول، پس از بارندگی یا پس از آبیاری بویژه در خاک های سنگین و فقیر از نظر مواد آلی، در سطح خاک لایه سختی ایجاد م یشود که به آن سله می گویند. علت تشکیل سله، متلاشی شدن ساختمان خاک سطحی در اثر برخورد قطرات باران و یا بازشدن آن ها در آب است. در نتیجه این عمل، ذرات رس آزاده شده، در آب به حالت معلق در می آید و پس از نفوذ یا تبخیر آب لایه ی نفوذناپذیر سله را به وجود می آورد. این لایه، با از دست دادن رطوبت بتدریج سخت تر م یشود و پس از خشک شدن کامل، شکاف ها و ترک هایی در آن ایجاد میگردد  به خرد و نرم کردن لایه ی سخت سطح خاک سله شکنی گفته میشود.

مطالب مرتبط


گام 1 - عوامل مؤثر در ايجاد سله

عوامل مؤثر در ايجاد سله

مقدار و نوع رس، كم بودن موادآلي، بالابودن مقدار سديم خاك، روش آبياري و هر عاملي كه ثبات و پايداري خاكدانه ها را كاهش دهد، در ايجاد سله و ضخامت و سختي آن مؤثر است به طور كلّي هرچه خاكدانه با ثبات تر (محكم تر و مقاو متر) باشد ديرتر در آب متلاشي شده و امكان تشكيل سله كاهش مي يابد.

گام 2 - عوارض و معايب سله

عوارض و معايب سله
  • ممانعت از خروج جوانه ها و سبز شدن بذر
  • ممانعت از ورود هوا به داخل خاك و كاهش تهوي هي خاك
  • قطع ريشه گياهان در اثر ترك هاي ايجاد شده
  • افزايش تلفات آب از طريق تبخير از شكا فها و ترك ها
  • كاهش نفوذپذيري خاك (افزايش تلفات آب از طريق جريان سطحي)
  • پيامدهاي فوق در نهايت ، باعث نامطلوب شدن شرايط رشد و نمو گياه شده، مقدار محصول را شديداً كاهش ميدهد.

گام 3 - روش هاي پيشگيري از ايجاد سله و بروز اثرات آن

روش هاي پيشگيري از ايجاد سله و بروز اثرات آن

مرطوب نگهداشتن خاك: وجود رطوبت، مقاومت فيزيكي خاك را در مقابل خروج جوانه از بين ميبرد.

افزايش مواد آلي خاك: مواد آلي مقاومت و پايداري خاكدانه ها را افزايش داده، خطر متلاشي شدن خاكدانه ها را در آب كاهش م يدهد.

جلوگيري از سخت مانده سطح خاك: بقاياي گياهي در سطح خاك مانع از تبخير آب و ايجاد سله ميشود. پاشيدن لايه نازك ماسه، خاكستر، خاك اره و حتي خراش دهي سطحي خاك ايجاد لايه عايق و جلوگيري كننده سله شديد مي باشد.

گام 4 - فواید سله شكنيبا انجام سله شكني، نفوذپذيري خاك نسبت به آب و هوا بهبود يافته، با مساعدشدن شرايط رشد و نمو گياه مقدار محصول افزايش مي يابد. از اين رو، با توجه به نوع گياه و خاك، همزمان با سبزشدن بذر و در طول دوره ي رشد گياه، انجام عمليات سله شكني به دفعات توصيه ميشود. در زراعت هاي كوچك بخصوص در كشت سبزيجات و گل ها عمليات سله شكني و با استفاده از وسايلي مانند كج بيل، فوكا، شفره، بيلچه و چنگك انجام ميشود. در زراعت هاي وسيع، بخصوص در كشت هاي رديفي (مثل چغندر و ذرت) سله شكني با استفاده از انواع كولتيوار و يا با چنگك هاي گردان، در بين رديف هاي محصول صورت م يپذيرد. در كشت هاي درهم مثل گندم و جو، يونجه، شبدر، امكان سله شكني با وسايل مكانيكي وجود ندارد و صرفاً با كاهش دور آبياري از ايجاد سله جلوگيري ميشود.

فواید سله شكنيبا انجام سله شكني، نفوذپذيري خاك نسبت به آب و هوا بهبود يافته، با مساعدشدن شرايط رشد و نمو گياه مقدار محصول افزايش مي يابد. از اين رو، با توجه به نوع گياه و خاك، همزمان با سبزشدن بذر و در طول دوره ي رشد گياه، انجام عمليات سله شكني به دفعات توصيه ميشود. در زراعت هاي كوچك بخصوص در كشت سبزيجات و گل ها عمليات سله شكني و با استفاده از وسايلي مانند كج بيل، فوكا، شفره، بيلچه و چنگك انجام ميشود. در زراعت هاي وسيع، بخصوص در كشت هاي رديفي (مثل چغندر و ذرت) سله شكني با استفاده از انواع كولتيوار و يا با چنگك هاي گردان، در بين رديف هاي محصول صورت م يپذيرد. در كشت هاي درهم مثل گندم و جو، يونجه، شبدر، امكان سله شكني با وسايل مكانيكي وجود ندارد و صرفاً با كاهش دور آبياري از ايجاد سله جلوگيري ميشود.

با انجام سله شكني، نفوذپذيري خاك نسبت به آب و هوا بهبود يافته، با مساعدشدن شرايط رشد و نمو گياه مقدار محصول افزايش مي يابد. از اين رو، با توجه به نوع گياه و خاك، همزمان با سبزشدن بذر و در طول دوره ي رشد گياه، انجام عمليات سله شكني به دفعات توصيه ميشود. در زراعت هاي كوچك بخصوص در كشت سبزيجات و گل ها عمليات سله شكني و با استفاده از وسايلي مانند كج بيل، فوكا، شفره، بيلچه و چنگك انجام ميشود. در زراعت هاي وسيع، بخصوص در كشت هاي رديفي (مثل چغندر و ذرت) سله شكني با استفاده از انواع كولتيوار و يا با چنگك هاي گردان، در بين رديف هاي محصول صورت م يپذيرد. در كشت هاي درهم مثل گندم و جو، يونجه، شبدر، امكان سله شكني با وسايل مكانيكي وجود ندارد و صرفاً با كاهش دور آبياري از ايجاد سله جلوگيري ميشود.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

  1. blank
    مهدی محمدزاده - 2019/07/21 - 12:02 ق.ظ
  2. حکیمه فولادپنجه - 2019/08/15 - 8:44 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب