ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

چگونه از نظر رساله حقوق امام سجاد حقوق دوستان و آشنایان را به جا آوریم؟

چگونه از نظر رساله حقوق امام سجاد حقوق دوستان و آشنایان را به جا آوریم؟

1

در مقابل خویشاوندان و آشنایان نیز حقوقی برعهده داری مانند حقوق همسایه ، دوست ، رفیق و ….

مطالب مرتبط


گام 1 - حقوق آشنایان :

حقوق آشنایان :

حق همنشین:

 و اما حق هم نشینت این است که با او نرم و خوش برخورد باشی و در سخن گفتن با او انصاف به خرج دهی و دیده ات را یک باره از او برنگیری و هرگاه با او سخن میگویی قصد تو فهماندن وی باشد و چنانچه تو هم نشین او بودی هرچند در برخواستن از نزد او آزادی و او نیز چنانچه هم نشین تو بود هرچند در برخواستن از مجلست مختار است ولی تو جز با اجازه او برنخیزی و هیچ نیرویی نیست مگر از ناحیه خداوند

حقوق آشنایان :

حق همسایه:

 و اما حق همسایه این است که در نبودش آبرویش را حفظ کنی و در حضورش او را گرامی بدار ی و در حضور و رد غیاب به او یاری و کمک نتمایی نباید از او عیب جویی نمایی و نیز نمیباید از سر کنجکاوی به جستجوی بدی او بپردازی تا آن را بفهمی پس چنانچه از سر اتفاق و بدون هیچ عملی بدان بدی پی بردی باید برای حفظ و نگهداری آنچه فهمیده ای همچون دژی مجکم و پرده های زخیم باشی که چنانچه از نیزه ها سینه ای را بشکافند برای دست یافتن به آن راز پی نبرد.از آنجا که نداند به سخنی بر ضد او گوش ندهی گفته دیگران را در باره اش نپذیری در گرفتاری و سختی تنهایش نگذاری و در هیچ نعمتی بر او حسودی مکنی و از لغزشش در گذری و خطایش را نادیده بگیری و چون با تو نادانی کرد حلم و بردباریت را از او دریغ مداری و رفتاذت را با او پیوسته مسالمت آمیز باشد تا زبان دشنام و ناسزا را از او دور سازی و باید که حیله فرد ناصح ظاهری را در او بی اثر کنی و بزرگوارنه با او معاشرت نمایی و هیچ نیرویی نیست مگر از ناحیه خداوند

حقوق آشنایان :

حق دوست و رفیق:

 و اما حق دوست و رفیق این است تا آنجایی که میتوانمی به آیین فضل و احسان با او دوستی کنی و گرنه دست کم درمصاحبت با او از حد انصاف خارج نشوی و همانطور که او تو را گرامی میدارد گرامیش داری و به اندازه ای که از تو پشتیبانی میکند پشتیبانیش کنی مبادا در کار نیکی در بین شما بر تو پیشی گیرد پس اگر پیش دستی کرد باید آنرا تلافی کنی و اورا تا آنجا که سزاوار دوستی است در حقش کوتاهی نکنی و خود را موظف بدان که خیر خواه و نگهدار او باشی و بر طاعت و پروردگارش کمک و یاریش نمایی و در ترک گناه یار و مددکار او باشی سپس بر او مایه رحمت باشی نه عذاب و هیچ نیرویی نیست مگر از ناحیه خداوند

گام 2 - حقوق دارایی:

حقوق دارایی:

حق شریک:

و اما حق شریک این است کهع در غیاب او کارش را برعهده گیری و در حضورش نیز برابر او انجام وظیفه کنی و با رای و نظر خود پیش از مشورت با او تصمیم نگیری و اقدام نکنی و مالش را حفظ کنی و در هیچ موردی کم یا زیاد خیانت نورزی زیرا در حدیث آمده است : «دست خدا تا زمانی بر سر دو شریک است که خیانت نکنند » و هیچ نیرویی نیست مگر از ناحیه خداوند

حقوق دارایی:

حق مال و دارایی:

و اما حق دارایی این است که ان را جز راه حلال به دست نیاوری و جز در راه مشروع و حلال خرج نکنی و ان را بی جا ودر غیر موارد مربوطه به مصرف نرسانی و ان را از راه های درست و نادرست منطقلش نسازی و چون مال را خدا داده جز در راه او و انچه که به وسیله ی قرب به اوست قرار ندهی باید انکس که را که شاید سپاست را نگوید بر خود ترجیح ندهی که در غیر اینصورت در خور ان است که جانشین خوبی در اموالت نباشد و سزاست که در مورد مالت (از راه حلال به دست اورده)طرک طاعت خدا نکنی تا به دیگران به ارث برسد و به انها کمک کرده باشی و وارثان یه شیوه ای بسیار نیکو رفتار کنند که در اینصورت به طاعت پروردگارش اطاعت نموده و در نتیجه غنیمت را او ببرد و بار گناه و افشوش و پشیمانی همراه با محازاتش بر دوش تو بماند و هیچ نیرویی نیست مگر از ناحیه خداوند

حقوق دارایی:

حق طلبکار:

و اما حق طلبکار این است که چنانکه اگر دارابودی طلبش را بپردازی و اسوده خاطر و بی نیازش سازی و اورا ندوانی و امروز و فردا نکنی که رسول خدا فرمود «سهل انگاری فرد دانا وو توانگر در پرداخت حق طلبکار ستم است »واگر تنگ دست بودی اورا با گفتار نیکو خوشنود سازی و محترمانه از او تقاضای محلت نمایی و به شیوه ای که همراه با لطف و مدارا باشد او را ازخود رد کنی که با بردن مالش بد رفتاری را نیز به ان نیفزایی که بی شک این پستی و فرومایگی است و هیچ نیرویی نیست مگر از ناحیه خداوند

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب