ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دوازده + 16 =

بستن
بستن

چگونه از مزیت های نمایشگاه ها بهره مند شویم؟

چگونه از مزیت های نمایشگاه ها بهره مند شویم؟

مزیت های نمایشگاه ها

یکی از موثرترین، راه های دستیابی به اطلاعات جامع و جدید بازار، حضور یا مشارکت در نمایشگاه های بین المللی (خصوصاً نمایشگاه های تخصصی) است. البته، این امر هنگامی با موفقیت قرین خواهد شد که نتایج کلیه مطالعات تحقیقی و بررسی های آماری (فوق الذکر) برای تکمیل فعالیت های صادراتی و روشن کردن افکار شرکت کنندگانن در نمایشگاه ها، به نحوی زیربنای و بنیادین به کار گرفته شود. درحال حاضر، اغلب کشورهای صنعتی، نمایشگاه ها را یک عامل مهم تجارت جهانی می دانند و از این راه نیز موقعیت ممتازی را در صحنه بین الملل بدست آورده اند. بنابراین، چنانچه از نمایشگاه ها به نحو مناسب بهره برداری شود، می توان به منزله موثرترین ابزار بازاریابی از برگزاری یا مشارکت در آنها، نتایج مطلوبی را کسب کرد.

 

مطالب مرتبط


گام 1 - افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی

افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی

افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی نمایشگاه های بین المللی بازرگانی، به منزله یک عامل برقراری ارتباط نزدیک در بین بازارهای جهان، موجب توسعه، بازرگانی کشورهایی می شود که در برگزاری آن با یکدیگر مشارکت داشته اند. می توان گفت: نمایشگاه های بین المللی که در رشته های صنایع و خدمات بازرگانی در کشورهاین جهان برگزار می گردند، از مراکز مهم توسعه و محورهای اساسی مبادلات بازرگانی بین کشورها به حساب می آیند. زیرا، این گونه نمایشگاه ها، به ویژه از دیدگاه صادرات صنعتی و خدمات، مناسب ترین فرصت را برای تولید کنندگان فراهم می سازند تا کالاهای خود را در معرض دیدار بازدیدکنندگانن و خریداران بالقوه و بالفعل قرار دهند، برای کالاهای خودبه نحو مناسب بازاریابی کنند و در نتیجه بازار فروش خود را توسعه دهند. 

 

توسعه همکاریهای اقتصادی  در جریانن و یا پس از برگزاری نمایشگاه های بازرگانی، غالباً قراردادهای مهم تجاری و نیز قراردادهای همکاری اقتصادی به امضاء می رسد که در مقیاس وسیعی بر همکاریهای بازرگانی و اقتصادی کشورها، تاثیر مثبت بر جای می گذارد همچنین  افزایش سطح تولید  سرمایه گذاریهای مشترکی که در طول برگزاری نمایشگاه های بین المللی بین موسسات مشارکت کننده، صورت می گیرد؛ آغازی برای تشکیل واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در داخل هر کشور خواهد بود. روشن است این امر، موجب اشتغال بیشتر و درآمد افزونتر برای مردم خواهد شد. از سوی دیگر، ازدیاد کارگاه های تولیدی (با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا) در برقراری نظام اقتصادی کشورها و تثبیت هر چه بیشتر آن تاثیر زیادی خواهد داشت. در واقع، نوسانات احتمالی اقتصادی را متعادل خواهد نمود.

ایجاد رقابت های سالم داخلی و بین المللی نمایشگا ه های بین المللی، صنایع و موسسات صادراتین کشورهای مختلف را در خود جمع می کنند. از این رو، تولید کنندگان و صاحبانن صنایع با مشارکت در این نمایشگاه ها، کوشش می کنند، صنایع و کالاهای صادراتی خود را در معرض دیدار عموم قرار دهند. می توان نتیجه گرفت، این نمایشگاه ها نوعی رقابت سالم را در بین تولید کنندگان و صاحبان صنایع بوجود می آورند. آنان را تشویق می کنند تا کالاهای خود را با تکنولوژی مدرن کشورها و استانداردهای جهانی همگام
سازند و امکان حضور مداوم در بازارهای جهانی را کسب کنند. به این ترتیب، حضور در نمایشگاه، موجب افزایش تولید و ارتقاء کیفیت کالاها می شود. - تبادل اطلاعات و دانش فنی 5 نمایشگاه ها، یکی از مراکز مهم مبادله اطلاعات و آگاهیهای بازرگانی وصنعتی می باشند. زیرا؛ - تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با استانداردهای جهانی کالاها و نیز قیمت جهانی محصولات آشنا میکنند.آنان را قادر می سازند تا با رعاتی استانداردها با صنایع پیشرفته جهان به رقابت برخیزند.

امکانات لازم را برای رقابت مزبور، در وسعت زیاد فراهم می کنند.

و ...

 

افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی

برگزاری نماشگاه های بین المللی، در زمینه های تخصصی، همانند کلاسهای درسی دانشگاهی است. در دوران برگزاری نمایشگاه های بین المللی (بویژه نمایشگاه های تخصصی)، کشور برگزار کننده و یا شرکت کنندگانن برای ارائه تحولات صنعتی، پیشرفت های آن و استفاده از تکنولوژی مدرن ساخت کالاها، اقدام به برگزاری سمینار و کنفرانس های آموزشی می کنند. در سمینارهای مزبور، در زمینه نحوه تولید و روش کاربرد مصنوعات به بحث و تبادل نظر و نمایش فیلم های آموزشی می پردازند. بدیهی است که این امر، در افزایش سطح اطلاعات تخصصی شرکت کنندگان، کارشناسان و صاحبان صنایع بسیار مفید واقع می شود. برپایی نمایشگاه ها، صرفنظر از تماس مستقیم با صاحبانن صنایع جهان و معرفی کالاهای تولیدی کشورها به بازارهای بین المللی، موجب می شوند، آخرین تحولات و دستاوردهای تکنولوژیک، صنعتی و علمی جهان در معرض مطالعه و قضاوت قرار گیرند. - انتقال تکنولوژی 6 مشارکت در نمایشگاه های بین المللی (بویژه نمایشگاه های تخصصی) 

افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی

از جمله عوامل مهم در انتقال تکنولوژی به صنعتگران مستعد، خصوصاً صنعتگران کشورهای در حال توسعه است. مزایای مشارکت در نمایشگاه های بین المللی در زمینه انتقال تکنولوژی، عبارتنداز:

*معمولاً؛ کشورهای صنعتی از نمایش آخرین تکنیک  های پیشرفته در نمایشگاه هائی که در کشورهای درحال توسعه برگزار می شوند، خودداری می کنند.

*کشورهای صنعتی، معمولاً مدرنترین تجهیزات و تکنولوژی بکار گرفته شده درصنایع خود را در نمایشگاه  های بین المللی کشورهای همطراز خود، به نمایش می گذارند.
*کشورهای صنعتی، غالباً قدرت برتر صنعتی خود را در نمایشگاه ها به رخ رقبای هم سطح خود می کشند.

*نمایشگاه های بین المللی، میدان مناسبی برای رقابت های تکنولوژیک به حساب می آیند.

*توسعه و گسترش ارتباطات بین  المللی ، با استفاده از وسایل مدرن، پیشرفت1991در دهه های چشمگیری در زمینه ارتباطات بین الملل حاصل شد. به نامیده “دهه ارتباطات” همین دلیل، این دهه را اند. در این راستا، به کارگیری تکنولوژی مدرن ارتباطات بین الملل از مشخصه های بارز قرن بیست و یکم خواهد بود. در قرن بیست و یکم، کشورها هر قدر هم که به تکنولوژی مدرن و پیشرفته دست یافته باشند؛ باز هم بدون برقراری ارتباط با سایر کشورها، نخواهندن توانست موجودیت خود را حفظ کنند. در شرایط کنونی، ارتباطات بر روابط اقتصادی و اجتماعی کشورها، حاکمیت دارد و این امر، از سوی همه کشورها پذیرفته شده است. با این وصف، می توان ادعان نمود که نمایشگاه ها (خصوصاً نمایشگاه های بین المللی بازرگانی) از عوامل مهم برقراری و گسترش ارتباطات بین کشورها می باشند. بدیهی است، نتایج حاصله از مشارکت در یک نمایشگاه موفق در زمینه های انجام بازاریابی های هدف دار، مذاکرات تجاری، سرمایه گذاری های مشترک و... در درازمدت و حضور مداوم در این نمایشگاه ها پدیدار خواهد شد.

افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی

توسعه و گسترش صادرات کالا وخدمات  برای انجام صادرات کالا وخدمات در سطح گسترده، لازم است در زمینه های زیر مطالعه عمیق و کافی نمود: - اقتصاد بین الملل - روند توسعه تجارت بین کشورها - شناسایی اقتصادهای موازی و مکمل - شناخت بازارهای صادراتی - دسترسی به آمار و گزارشات تحلیلی - و ... از این راه، متقاضیان صادرات کالا و خدمات، به طور مستمر در معرض اطلاعات مربوط به آخرین تحولات بازارهای بین المللی قرار خواهند گرفت و موفق می شوند، روند فعالیت های صادراتی خود را در چارچوب اطلاعات مزبور تصحیح نمایند. از این طریق است که به توسعه کمی و کیفی صادرات دست خواهند یافت.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب