گام 1 - مواد لازم برای موهای نرمال

مواد لازم برای موهای نرمال

مواد لازم:

یک فنجان آب لیموترش تازه (حدود 4 عدد لیمو ترش)

1/4 فنجان اب ولرم

گام 2 - ماسک لیموترش برای موهای نرمال

ماسک لیموترش برای موهای نرمال

آب  ولرم و آب لیموترش تازه را با هم مخلوط کرده و در یک بطری اسپری بریزید.

گام 3 - مواد لازم برای موهای خشک

مواد لازم برای موهای خشک

مواد لازم:

یک فنجان آب لیموترش تازه (حدود 4 عدد لیمو ترش)

1/4 فنجان نرم کننده ی مو

گام 4 - ماسک لیموترش برای موهای خشک

ماسک لیموترش برای موهای خشک

 آب لیمو ترش تازه و نرم کننده را باهم مخلوط کنید . برای مخلوط کردن آنها نیاز به استفاده از همزن دارید تا مواد کاملا با هم مخلوط شوند.