گام 1 - فضای مناسب را اشغال کنید.

فضای مناسب را اشغال کنید.

شما باید در خانه سرگرمی هایی داشته باشید وقتی مردم اطرف شما هستند.شما احتیاج به یک اتاق متوسط دارید و در اتاقتون احتیاج به یک کامپیوتر و تلویزیون دارید.

فضای مناسب را اشغال کنید.

بیرون بروید.اگر تابستان است میتوانید به استخر مراجعه کنید.

 

فضای مناسب را اشغال کنید.

ورزش کنید.این بهترین درمان برای خستگی است.

گام 2 - ایجاد وب سایت.

ایجاد وب سایت.

یک وب سایت ایجاد کنید برخی از ایده ها برای محتوای وب شما عبارتند از:

 وب سایت فروش – ایجاد یک رقیب برای ٍEbay

 یک وب سایت سفر – تبدیل به Trivago

یک وب سایت کسب و کار – تبلیغ و ترویج کسب و کار خود و یا شخص دیگری است.

 

گام 3 - آزمایش با غذا.

آزمایش با غذا.

غذاهای خود را با هم مخلوط کنید یا چیزهایی را ترکیب کنید سس گوجه فرنگی و ماکارونی یا ترتلینی ایتالیایی را با سس چینی شیرین و ترش کنید.

 

گام 4 - نقاشی کنید.

نقاشی کنید.

شما میتوانید از تخیل خود برای نقاشی کشیدن استفاده کنید.

گام 5 - فکر کنید.

فکر کنید.

در مورد روز خود فکر کنید و اگر کسی برای بهتر عمل کردن دیر کرده در مورد آن هم فکر کنید!