گام 1 - آماده سازی برنامه تغییر رفتار

آماده سازی برنامه تغییر رفتار

 برای تغییر رفتار نیازمند روانشناس یا دکتر و یا شخص با تجربه می باشید .

آماده سازی برنامه تغییر رفتار

 یک تیم برای یادداشت برداری کارهای کودک در نظر بگیرید کارهای اورا زیر نظر گرفته و بنویسید برای مثال : وقتی کودکی شما را هل می دهد از او دلیل این کارش را بپرسید .

آماده سازی برنامه تغییر رفتار

 عادت های بد اورا تغییر دهید اگر او رفتار هایی دارد که شما با او آشنا هستید سعی کنید آن رفتار هارا در فرد از بین ببرید . مثلا هنگامی که او می خواهد شما را هل دهد با روشهای مختلف نگذارید این کار را انجام دهد

گام 2 - پیاده سازی برنامه تغییر رفتار

پیاده سازی برنامه تغییر رفتار

 با استفاده از هدیه های مختلف کار خود را شروع کنید . زیرا هدیه گرفتن باعث خوشحالی افراد می شود برای مثال: برای کسی که بازی دوست دارد بازی های کامپیوتری هدیه دهید برای کسی که موسیقی دوست دارد آلبوم های جدید خوانندگان را هدیه دهید .

پیاده سازی برنامه تغییر رفتار

افراد تیم خود را آماده کنید . و جنبه های رفتاری طرف را بسنجید مثلا هنگامی کودک بد رفتاری از نوع پرخاشگری انجام داد . برای او تنبیه هایی را در نظر بگیرید (برای او هدیه نخرید) و هنگامی که کودک از رفتار های مثبتی استفاده کرد بلافاصله او را تشویق کنید .

پیاده سازی برنامه تغییر رفتار

در این مرحله هدیه های کوچک و تشویق های کوچک موثر نخواهد بود و باید از هدیه های بزرگ استفاده کنیم

پیاده سازی برنامه تغییر رفتار

 تمامی یادداشت برداری های اعضای تیم را جمع آوری کرده و نتیجه گیری کنید از روند برنامه باخبر باشید

پیاده سازی برنامه تغییر رفتار

می توانید با متخصصان روانشناسان ارتباط برقرار کرده و پروسه کاری خود را به آنها نشان دهید .از تجربه تیم آنها استفاده کنید

پیاده سازی برنامه تغییر رفتار

رفتار ها و عملکرد های خوب را به فرزندنتان یاد دهید از او بخواهید که اینگونه رفتار کند .