گام 1 - تـــصاویری از منطـــــقه آزاد ارس

گام 2 - مســــــیر تبـــــــریز به منطـــقه آزاد ارس

مسیر : جاده شبستر – مرند
زمان : 1 ساعت و 39 دقیقه
مسافت : 131 کیلومتر