ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

چگونه از انواع ضمایر در جملات انگلیسی به درستی استفاده کنیم؟

چگونه از انواع ضمایر در جملات انگلیسی به درستی استفاده کنیم؟

کاربرد انواع ضمایر در جملات انگلیسی

ضمیر یا pronoun کلمه ای است که بجای اسم (noun) قرار می گیرد و از تکرار آن جلوگیری می کند. در زبان انگلیسی انواع ضمایر فاعلی، مفعولی، ملکی و انعکاسی وجود دارد که در این پست از آموزش زبان انگلیسی سایت ویکی چجور به بیان تفاوت ها و نحوه ی استفاده از آن ها در جملات انگلیسی همراه با مثال می پردازیم. 

ابتدا بهتر است با ساختار جمله در زبان انگلیسی آشنا شویم:

ساختار جمله در زبان انگلیسی:

قید + مفعول + فعل + فاعل

subject + verb + object + adverb

فاعل یا کننده ی کار از نظر گرامری معمولا اسم است. ولی می توانیم به جای آن از کلمه ای به نام ضمیر استفاده کنیم.

برای آشنایی با انواع ضمایر زبان انگلیسی با ویکی چجور همراه باشید…

سخنی با مخاطب

اگر مخاطب جدید ویکی چجور هستید ضمن خوش آمد گویی خدمتتان میرسانیم که این وب سایت یک دانشنامه مهارت محور است.
 
به صورت رایگان در اختیار تمام هم میهنان عزیزمان قرار گرفته است.
 
لطفا در قسمت کامنت پایین صفحه هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود را جهت بهتر شدن کیفیت این مطلب ارائه نمایید.
 
تمام هدف وب سایت و مدیران آن ارائه آموزشی مفید است.
 
لذا چنانچه از دید شما زاویه ای از این رسالت وجود دارد لطفا از ما دریغ نفرمایید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


گام 1 - ضمایر فاعلی در انگلیسی

ضمایر فاعلی در انگلیسی

ضمایر فاعلی و کاربرد آنها در زبان انگلیسی

ضمایر فاعلی که به انگلیسی Subject pronouns گفته می شود، ضمایری هستند که به جای فاعل جمله قرار می گیرند تا از تکرار اسم جلوگیری کنند. این ضمایر قبل از فعل قرار می گیرند.

انواع ضمایر فاعلی در جدول ذیل آمده است:

معنی ضمایر

ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی در زبان فارسی

من I اول شخص مفرد
تو you دوم شخص مفرد
او (مذکر) he سوم شخص مفرد (مذکر)
او (مونث) she سوم شخص مفرد (مونث)
آن it ضمیر غیر شخص (اشیاء)
ما we اول شخص جمع
شما، ایشان you دوم شخص جمع
آنها they سوم شخص جمع

مثال های ضمایر فاعلی:

مثال 1:

.I  study  english 

I در نقش ضمیر فاعلی ( subject pronoun)

study  در نقش فعل (verb)

english در نقش مفعول (object) است.

مثال 2:

.They read a story

مثال 3:

.He buys a car

گام 2 - ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر مفعولی و کاربرد آنها در زبان انگلیسی

ضمایر مفعولی که به انگلیسی Object pronouns گفته می شود، ضمایری هستند که به جای مفعول جمله قرار می گیرند تا از تکرار اسم جلوگیری کنند. این ضمایر بعد از فعل قرار می گیرند.

انواع ضمایر مفعولی در جدول ذیل آمده است:

معنی ضمایر

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی در زبان فارسی

 به من ، مرا me اول شخص مفرد
به تو ، تورا you دوم شخص مفرد
به او ، او را (مذکر) him سوم شخص مفرد (مذکر)
به او ، او را (مونث) her سوم شخص مفرد (مونث)
 به آن ، آن را it ضمی غیر شخص (اشیاء)
به ما، ما را us اول شخص جمع
به شما(ایشان) ، شما را you دوم شخص جمع
به آنها ، آنها را them سوم شخص جمع

مثال های ضمایر مفعولی:

مثال :

 من آنها را میبینم.   .I   see   them -

I در نقش ضمیر فاعلی ( subject pronoun)

see  در نقش فعل (verb)

them در نقش ضمیر مفعولی ( object pronoun) است.

 

 آنها به او کمک کردند.   .They help her-

 او می خواهد با تو صحبت کند.   .He wants to talk to you-

.Mary is reading a story .We are listening to her-

انواع مفعول:

برای شناخت و آشنایی هر چه بهتر مفعول بهتر است با انواع مفعول در زبان انگلیسی آشنا شویم:

مفعول در زبان انگلیسی دو نوع است:

1- مفعول مستقیم: مفعولی که مستقیما بعد از فعل قرار می گیرد. افعال این گونه مفعول ها متعددی است. یعنی فعل هایی که نیاز به مفعول دارند.

مثال:

.I see her

.She knows me

.They speak English

.I do not like it

2- مفعول غیر مستقیم یا مفعول با واسطه: مفعولی که مستقیما بعد از فعل قرار نمی گیرد و نیاز به حرف اضافه دارد. افعال این گونه مفعول ها لازم است. یعنی فعل هایی که نیاز به مفعول ندارند. در این گونه جملات مفعول قبل از یک واسطه یعنی حرف اضافه قرار می گیرد.

مثال:

شما می تونید با ما بیایید.  .You can come with us

.We play football with them

.she is talking to him

نکته:

 می تونی ان کتاب را به من بدهی. .Can you give that book to me

در این جمله دو مفعول وجود دارد: that book مفعول مستقیم ،  to me مفعول غیر مستقیم

فعل give به مفعول نیاز دارد و یک فعل متعددی است.

گام 3 - صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی و کاربرد آنها در زبان انگلیسی

صفات ملکی که به انگلیسی Possessive Adjectives گفته می شود، صفاتی هستند که قبل از اسم قرار می گیرند و آن را توصیف می کنند. صفات ملکی صفت چیزی را به شخصی نسبت می دهند.

انواع صفات ملکی در جدول ذیل آمده است:

معنی صفات

صفات ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی در زبان فارسی

-َ م ،من  my اول شخص مفرد
-َ ت ،تو  your دوم شخص مفرد
-َ ش ، او (مذکر) his سوم شخص مفرد (مذکر)
-َ ش ، او (مونث) her سوم شخص مفرد (مونث)
-َ ش ، آن its ضمیر غیر شخص (اشیاء)
-ِ مان ، ما  our اول شخص جمع
-ِ تان ، شما  your دوم شخص جمع
-ِ شان ، آن ها their سوم شخص جمع

مثال های صفات ملکی:

مثال:

   این کتاب من است. (یعنی کتاب مال من است.) .This is my book -

اتومبیل او ( اتومبیلش) his car -

 رنگ آن (رنگش)  its color -

همسایه آن ها(همسایه شون) Their neighbour-

.His son lives with my brother-

نکته: صفات ملکی هم می تواند در نقش فاعل جمله و هم در نقش مفعول جمله قرار گیرد.

his son فاعل جمله

my brother مفعول جمله

گام 4 - ضمایر ملکی در انگلیسی

ضمایر ملکی در انگلیسی

ضمایر ملکی و کاربرد آنها در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی که به انگلیسی Possessive Pronouns گفته می شود، ضمایری هستند که بجای مجموع (اسم + صفت ملکی) قرار می گیرند. لذا بعد از آن اسم نمی آید.

انواع ضمایر ملکی در جدول ذیل آمده است:

معنی ضمایر

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی در زبان فارسی

مال من mine اول شخص مفرد
مال تو yours دوم شخص مفرد
مال او (مذکر) his سوم شخص مفرد (مذکر)
مال او (مونث) hers سوم شخص مفرد (مونث)
مال ما  ours اول شخص جمع
مال شما  yours دوم شخص جمع
مال آن ها theirs سوم شخص جمع

مثال های ضمایر ملکی:

مثال:

    Is this camera yours ? ⇒ your camera-

 .My school bag is bigger than hers, but hers is nicer-

کیف مدرسه من بزرگتر از مال او است، اما کیف او خوبتر است.

.Can I borrow your pen?  I can not find mine-

می تونم خودکارت رو قرض بگیرم؟ من می تونم مال خودم (خودکار خودم) رو پیدا کنم.

 

نکته: استفاده از ضمایر در یک جمله:

.That pen is mine. Can you give it to me, please-

mine ⇐ ضمیر ملکی

you ⇐ ضمیر فاعلی

it و me ⇐ ضمیر مفعولی

 

نکته: its معمولا بدون اسم بعد از خود به کار نمی رود و ضمیر ملکی ندارد.

 

گام 5 - ضمایر انعکاسی و تأکیدی

ضمایر انعکاسی و تأکیدی

ضمایر انعکاسی و  تأکیدی و کاربرد آنها در زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی و  تأکیدی  به انگلیسی Reflexive/Emphatic  Pronouns گفته می شود. اگر فاعل و مفعول جمله، شخص یا اشخاص واحدی باشند، به جای مفعول از ضمیر انعکاسی استفاده می کنیم.

به یاد داشته باشید که ضمایر انعکاسی تنها نقش مفعولی دارند. این ضمایر مانند مفعول مستقیما بعد از فعل و یا بعد از حرف اضافه قرار می گیرند.

انواع ضمایر انعکاسی و  تأکیدی در جدول ذیل آمده است:

معنی ضمایر

ضمایر انعکاسی و  تأکیدی در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی در زبان فارسی

خودم myself اول شخص مفرد
خودت yourself دوم شخص مفرد
خودش (مذکر) himself سوم شخص مفرد (مذکر)
خودش (مونث) herself سوم شخص مفرد (مونث)
خودش itself ضمی غیر شخص (اشیاء)
خودمان  ourselves اول شخص جمع
خودتان  yourselves دوم شخص جمع
خودشان themselves سوم شخص جمع

مثالهای ضمایر تاکیدی یا انعکاسی:

مثال:

.My mother made a dress for herself-

مادرم برای خودش پیراهن دوخت.

 .They never think about other people. They only think about themselve-

آن ها هیچ گاه به فکر مردم نیستند. آنها فقط به فکر خودشان هستند.

 .I am not angry with you. I am angry with myself

 

ضمایر انعکاسی و تأکیدی

انواع ضمایر به انگلیسی در یک جدول

 

 ;-) .I do not try to be better than anyone else :-) .I only try to be better than myself

blank

اگر سوالی در مورد ضمایر دارید، لطفا در قسمت نظرات مطرح فرمایید.

اطلاعات مطلب

 • زبان انگلیسی
 • 1,890 بازدید
 • blankblankblankblankblank (7 votes, average: 5,00 out of 5)
  blankLoading...
 • آخرین ویرایش توسط : - سه‌شنبه, 18 ژوئن 19, 6:58 ب.ظ

دیدگاه کاربران

 1. blank
  حسین خوش بیان - 2019/06/20 - 2:54 ب.ظ
 2. فرید یاری گر - 2019/06/24 - 8:03 ب.ظ
 3. امیدمحمدزاده - 2019/06/26 - 12:56 ق.ظ
  • kh hatefi - 2019/06/29 - 9:16 ب.ظ
 4. ندا میلانچیان - 2019/07/21 - 12:12 ق.ظ
  • kh hatefi - 2019/07/21 - 9:40 ق.ظ
 5. حجت اسماعیلی - 2019/07/27 - 11:06 ق.ظ
 6. blank
  علی صمدی فرد - 2019/07/27 - 1:37 ب.ظ
 7. blank
  سبا فتحی - 2019/08/19 - 8:19 ق.ظ
 8. حکیمه فولادپنجه - 2019/08/19 - 11:46 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب