گام 1 - انتشارات نمایشگاهی

انتشارات نمایشگاهی

1-مجموعه کاملی از بروشورهای غرفه و مقررات بازرگانی خود را برای توزیع در بین بازدیدکنندگان در دسترس داشته باشید.

 

2-می توانید برخی وسایل تبلیغاتی (پوستر، برچسب اتومبیل، برچسب نامه و …) را از سازمان نمایشگاه تهیه کرده و در برنامه های تبلیغاتی خود از آنها استفاده کنید.

 

3-برای ترجمه بروشورهای خود به زبان کشور بیگانه از مترجم  های حرفه ای و مطمئن استفاده کنید. قبل از چاپ، آنها را به اشخاص مطلع نشان دهید تا احتمالاً ترجمه مطالب به گونه ای نباشد که موجب خنده و لطفه گویی خوانندگان شود.

 

4- یک نسخه از هر بروشور باید در اختیار کارکنان غرفه قرار دهید تا کاملاً درباره کالاها توجیه شوند.

 

5 – در همه نمایشگاه های گروهی بروشور جمع کن به غرفه ها مراجعه می کنند که هیچ هدف منطقی را دنبال نمی کنند. همواره باید مقداری بروشور مخصوص این قبیل اشخاص در اختیار داشته باشید و نشریات دیگر را بر حسب اهمیت جداسازی کنید تا هر گروه از بازدیدکنندگان نشریات مناسب حال خود را به دست آورند.

 

6- برخی نشریات خاص و ارزشمند را می توان بعداً برای اشخاص ارسال نمود.

 

7- برای نمایندگان وسایل ارتباط جمعی و ارباب جراید، اختصاصاً می توان مجموعه کامل تری از نشریات غرفه و سایر اطلاعات اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی کشور را در بسته بندی جالب و زیبا تهیه کرد و در هنگام مراجعه به آنها تسلیم نمود.

 

8- در طول برگزاری نمایشگاه، روزهای خاصی وجود دارد که نسبت به روزهای عادی اهمیت خاصی دارند. حضور فعال در این روز ها، مسلماً نتایج پرباری برای برگزارکننده نمایشگاه و نیز شرکت کنندگان در نمایشگاه خواهد داشت.