گام 1 - نحوه تنظیم آچار گشتاور

نحوه تنظیم آچار گشتاور

سفت کننده را باز کنید:

این سفت کننده تنظیمات شما را قفل می کند.

معمولا جنس آن از پلاستیک یا فلز است و در انتهای دسته قرار دارد.

ممکن است رنگ آن هم با دیگر قسمت های آچار متفاوت باشد.

سفت کننده را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا دوباره آچار را تنظیم کنید.

 • نیازی به خارج کردن کامل آن ندارید، آنقدر بازش کنید که مطمئن شوید آچار قابل تنظیم شده است.
نحوه تنظیم آچار گشتاور

اندازه های روی آچار را شناسایی کنید:

نواحی دور دسته را بررسی کنید تا خطوط اندازه گیری آچار را پیدا کنید.

بر روی دسته، ارقام بزرگی نوشته شده و بر روی بدنه آچار ارقام با اندازه کوچکتری حک شده اند.

اعداد کوچک نشانگر واحد های بزرگ و ارقام بزرگ برای واحد های کوچک طراحی شده اند.

 • آچار گشتاور در دو حالت تنظیم می شود: فوت – پوند و متر – کیلوگرم. اعداد کوچک نشانگر فوت – پوند هستند.
 • لبه عمودی دسته، نشان دهنده محل شروع می باشد. در وسط آچار خطی وجود دارد که نشان می دهد دسته بر روی چه عددی تنظیم شده است.
 • برای مثال اگر لبه روی عدد 100 باشد و عدد کوچک روی پنج تنظیم شده باشد عدد آچار 105 فوت – پوند یا 1397 متر – کیلوگرم است.
نحوه تنظیم آچار گشتاور

عدد روی آچار گشتاور را تغییر دهید تا تنظیم شود:

آچار را با یک دست نگه دارید.

برای افزایش اندازه، آچار  را در جهت عقربه های ساعت و برای کم کردن درجه آن را برعکس بچرخانید.

وقتی به اندازه دلخواهتان رسیدید، دسته را ثابت نگه دارید.

 • در برخی از آچارها، به جای چرخاندن، با بالا و پایین کشیدن دسته می توانید آن را تنظیم کرد.
 • برای اطمینان از تنظیمات خود، حتما به دفترچه وسیله نقلیه مراجعه کرده و تنظیمات را از روی آن انتخاب کنید.
نحوه تنظیم آچار گشتاور

با چرخاندن دسته، می توانید تغییرات کوچک را اعمال کنید:

وقتی به عدد دلخواهتان رسیدید، ارتفاع دسته را ثابت نگه داشته و به خود آن توجه کنید.

با چرخاندن دسته در جهت عقربه های ساعت، عدد بزرگتر شده و در جهت عکس، کوچکتر خواهد شد.

 • بعد از عدد صفر چند رقم منفی هم وجود دارد تا بتوانید عدد مطلوب خود را بهتر تنظیم کنید.
 • در برخی از آچارها، عدد روی دسته، شمارنده جداگانه ای دارد که می توانید با چرخاندن آن تنظیمات خود را انجام دهید و نیازی به چرخاندن خود دسته نخواهید داشت.
نحوه تنظیم آچار گشتاور

عدد بزرگ روی بدنه و عدد روی دسته را با هم جمع کنید تا مجموع تنظیمات آچار گشتاور مشخص شود:

بعد از اینکه ارتفاع دسته و تنظیمات روی دسته را انجام داید، برای اطمینان از درست بودن آن، اعداد را با هم جمع کنید.

برای مثال اگر شمارنده روی عدد 4 باشد و ارتفاع روی 50 تنظیم شده باشد، مجموع ارقام آچار 54 فوت – پوند یا 718 متر – کیلوگرم خواهد بود.

 • مثال برای اعداد منفی: اگر ارتفاع روی 120 باشد و عدد روی دسته 2- در این صورت مجموع 118 فوت – پوند یا 1569 متر – کیلوگرم خواهد شد.
نحوه تنظیم آچار گشتاور

سفت کننده را دوباره بچرخانید و تنظیمات خود را قفل کنید:

برای قفل کردن تنظیمات، سفت کننده را به حالت اول برگردانید.

آچار را در یک دست نگه داشته و با دست دیگر سفت کننده را ببندید.

این کار را باید در جهت عقربه های ساعت انجام دهید.

آنقدر سفت کننده را بچرخانید تا دیگر تکان نخورد.

 • بعد از قفل شدن سفت کننده، دیگر نمی توانید آچار را تنظیم کنید.

گام 2 - سفت کردن پیچ و مهره ها

سفت کردن پیچ و مهره ها

بوشن را در قسمت بالایی آچار قرار دهید:

برای شروع باید بوشن مخصوص پیچ یا مهره را پیدا کرده و آن را در قسمت فوقانی آچار گشتاور قرار دهید.

در صورتی که افزاینده یا تبدیلی دارید، بهتر است آن را روی قسمت فوقانی نصب کنید.

 • آچار گشتاور در اندازه های مختلفی تولید می شود. قیمت این آچار بسیار گران می باشد به همین علت تنها در یک اندازه تولید می شوند و به جای آن بوشن ها قابل تعویش هستند.

گام 3 - نگهداری از آچار گشتاور

نگهداری از آچار گشتاور

وقتی کارتان با آچار تمام شد، آن را روی صفر تنظیم کنید:

در صورتی که پس از اتمام کار با آچار آن را روی صفر قرار ندهید ممکن است کالیبره آن به هم بخورد.

 • اگر اعداد منفی را هم انتخاب کنید به همان اندازه به آچار آسیب وارد می کنید.