ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × 2 =

بستن
بستن

چگونه ازنظر رساله حقوق امام سجاد حق همکیشان را به جا آوریم؟

چگونه ازنظر رساله حقوق امام سجاد حق همکیشان را به جا آوریم؟

1 حق تمام هم وطنان و همکیشان سپس حق اهل ذمه و در پایان حق که در شرایط گوناگون و با دگرگونی اسباب پدیدار میگردند را به جاآوری. خوشا به حال کسانی که خدایش او را بر ادای حقوقی که بر گردنش نهاده یاری نماید و توفیق و استقامتش عطا فرماید

مطالب مرتبط


گام 1 - حق بدی و خوبی

حق بدی و خوبی

حق کسی که تو راشاد ساخته
واماحق کسی که تورا شادساخته این است که اگرقصداوبه شادنمودن توباشدایتداخداراحمدگویی وسپس درمقام پاداش بههمان اندازه از او تشکرنمایی وبنابر فضیلت پیشدستی و تقدم در جبران و تلافی نمودنش منتظر فرصت باشی و چنانچه قصد او تو نباشی حمد الهی را به جای آر و سپاس خدا گوی و بدان که آن شادی از جانب خداست و او مایه خرسندی تو شده و آن کس را که واسطه نعمت الهی بر تو شده دوست بدار و پس از این بر او آرزوی خیر بکن چراکه واسطه های نعمت هرکجا که باشند برکت است ؛ هرچند که قصدی نداشته باشد و هیچ نیرویی نیست مگر از ناحیه خداوند

حق بدی و خوبی

حق کسی که به تو بدی کرده

و اماحق کسی که دست قضا اوراواسطه بدی تو باگفتار و ایکردار نموده ، این است که اگر از روی عمد بوده ببخشی و گذشت از همه چیز بهتر و برتر است که هم کدورت را ریشه کنمیکند و هم رفتار نیکویی است همراه با دیگر مزایای اخلاقی، که به رستی خداوند میفرماید:« و هر آینه هرکس که انتقام بگیرد پس از آنکه براوظلم شده باشد ،پس هیچ راهی برای سرزنش به آنان نیست»تا آنجا که میفرمایند :«و هرکه شکیبایی ورزد و در گذرد هر آیینه از کارهای او ستوده و استوار است » و خدای عزو جل می فرمایند:« و اگر سزا میدهید ، به مانند آنچه با شما کرده اند سزا دهید و اگر شکیبایی کنید ،آن برای شکیبایان بهتر است »

این شیوه رفتار در عمد و قصد است پس چنانچه از روی سهو بوده و قصدی در کار نبوده نباید با قصد انتقام بر او ستم نمایی که در این صورت بر کار خطا و و سهو اورا مجازات نموده ای ، تاآنجاکه میتوانی بااو خوش رفتاری کنی با ملایمت رفتار کن و هیچ نیرویی نیست مگر از ناحیه خداوند 

گام 2 - همکیشان

همکیشان

حق تمام همکیشان

و اما تمام همکیشانت این است که نسبت به آنها حسن نیت داشته باشی و با آنان مهربانی کنی و کج رفتارانش مدارا نمایی و باآنان انس و الفت داشته باشی و در راه اصلاحشان بکوشی و از خوش رفتاران چه در حق خود و چه درباره توتشکرکنی چراکه بی شک بانیکوکاری برخودس آزارش راازتو بازداشته و درحقیقت به تو خوبی کرده است ، زحمتش راازتو باز داشته و خود را از ازرار تو حفظ کرده پس تمام ایشان را مشمول دعای خویش کن و به همه یاری و کمک نما و مقام هر یک  رارعایت کن ؛ کهنسال آنان را به جای پدر و خوردسال آنان را به جای فرزند . افراد میانسال را به جای برادر گیر ،پس چنانچه هر کدامش بر تو وارد شدند با لطف و مهربانی از او دلجویی و تفقد نماو حقوق برادری را درباره اش رعایت کن

همکیشان

حق اهل ذمه

و اما حق اهل ذمه این است آنچه را خداازایشانم پذیرفته قبول نمایی و به ذمه وعهدی که خدابرای ایشان مقدر کرده وفانمایی و آنچه از ایشان خواسته شده و خود را بریا اجرای آن ملتزم نموده اند به همان حکم کنی و در رفتار باایشان همانگونه کهخداوند برتوتکلیف نموده عمل کنی . به احترام خدا و وفای به آن از ستم به ایشان بپرهیزی البته عهد رسول خدامانع از ستم به آنان است .زیرا به مارسیده که آن حضرت فرمودند:« هرکس که به افراد در پناه اسلام ستم کند من دشمن اویی.»بنابراین از خدابترس وهیچ نیرویی نیست مگرازناحیه خداوند

گام 3 - نتیجه

نتیجه

نتیجه:

این 50حقی بود که توراا برگرفته و برتوواجب است ودرهیچ حالی ازان حقوق خارج نمیشوی جزآنگه مشمول رعایت و ادای یکی از آن هاخواهی شد.براین مهم باید خدامدد ویاری خواست 

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب