گام 1 - آماده کردن تجهیزات

آماده کردن تجهیزات

نسبت به پوششی که میخواهید داشته باشید. نیاز به مودم که قابلیت اکسس پوینت را دارا باشد خواهید داشت. امروزه اکثر مودم ها قابلیت اکسس پوینت و روتر را نیز دارا می باشند.

آماده کردن تجهیزات

بهتر است برای تنظیمات مودم و اکسس پوینت ها از یک کامپیوتر و کابل اترنت استفاده کنید، اتصال با کابل ،ثبات بیشتری داشته و تنظیمات به درستی انجام می شود و بعد از پایان تنظیمات می توانید مودم و اکسس پوینت ها را در محل مناسب نصب کنید.

آماده کردن تجهیزات

مودم را از طریق کابل به پورت اترنت کامپیوتر وصل کنید.

گام 2 - تنظیمات مودم و اکسس پوینت

تنظیمات مودم و اکسس پوینت

شما برای تنظیم مودم و اکسس پوینت نیاز به یک کامپیوتر خواهید داشت کامپیوتر خود را روشن کنید.