گام 1 - تهیه ی آب پرتقال بصورت دستی

تهیه ی آب پرتقال بصورت دستی

پرتقال را نرم کنید. پرتقال را به آرامی و با کف دست خود روی میز حرکت دهید تا کاملا نرم شود.

 

 

 

پرتقال را برش دهید ؛ پرتقال را از وسط نصف کرده و دانه ها را جدا کنید.

میتوانید از پرتقال های بدون هسته (دانه) استفاده کنید.

آب پرتقال را بگیرید؛ یکی از نیمه های پرتقال را برداشته و با استفاده از یک آبمیوه گیر ساده دستی آب آن را بگیرید. پرتقال را محکم در دست نگه داشته و آن را روی آبمیوه گیر بچرخانید.

پالپ های پرتقال را به آن اضافه کنید ؛ اگر شما از آبمیوه گیر دستی استفاده می کنید پالپ ها را با قاشق از پرتقال جدا کرده و داخل آبمیوه گیر بریزید . اگر شما یک آبمیوه بدون پالپ دوست دارید می توانید قبل از مصرف آبمیوه را از صافی رد کنید ، همچنین می توانید کمی شکر یا نمک برای تغییر دادن طعم آن استفاده کنید.

تهیه ی آب پرتقال بصورت دستی

بنوشید. از یک لیوان آب پرتقال بدون مواد مصنوعی و مواد نگهدارنده لذت ببرید.

گام 2 - آب گیری پرتقال با استفاده از آبمیوه گیر برقی

آب گیری پرتقال با استفاده از آبمیوه گیر برقی

پرتقال ها را آماده کنید؛ پرتقال ها را پوست بکنید و به چند قسمت تقسیم کنید اگر پرتقال ها کوچک بودند می توانید آنها را از وسط نصف کنید.

گام 3 - تهیه ی آب پرتقال با استفاده از مخلوط کن

 

پرتقال ها را برای مخلوط کردن آماده کنید آنهارا پوست بکنید سپس به قطعات کوچکتر تقسیم کنید اگر پرتقال ها دارای هسته بودن حتما آنها را جدا کنید.