گام 1 - مواد لازم برای تهیه آب میوه ی انبه

مواد لازم برای تهیه آب میوه ی انبه

مواد لازم برای تهیه آب میوه ی انبه با مخلوط کن:

1- دو عدد انبه رسیده

2- یک فنجان آب

3- دو قاشق غذاخوری شکر

4- چند تکه یخ کوچک

 

مواد لازم برای تهیه آب میوه ی انبه بصورت دستی:

1- دو عدد انبه رسیده و یا بیشتر

2-  1/2 لیتر آب

3- دو قاشق غذاخوری شکر

گام 2 - طرز تهیه آب میوه ی انبه با مخلوط کن

طرز تهیه آب میوه ی انبه با مخلوط کن

طرز تهیه آب میوه انبه:

انبه را کاملا شسته و سپس پوست آن را جدا کنید.

گام 3 - طرز تهیه آب میوه ی انبه به صورت دستی

طرز تهیه آب میوه ی انبه به صورت دستی

تهیه آب میوه ی انبه به صورت دستی

ابتدا چند انبه ی شیرین را از باغ خود بچینید، یا از فروشگاه میوه و سبزی خریداری نمایید. سعی کنید که انبه ها از یک گونه باشند.