گام 1 - تهیه آب سیب زمینی با استفاده از آبمیوه گیر

تهیه آب سیب زمینی با استفاده از آبمیوه گیر

سیب زمینی را از وسط نصف کرده و آنها را به تکه های کوچکتر تقسیم کنید تا در آبمیوه گیر به راحتی نرم شود.

تهیه آب سیب زمینی با استفاده از آبمیوه گیر

یک لیوان زیر آبمیوه گیر قرار دهید تا آب بدست آمده از سیب زمینی داخل آن بریزید بهتر است از ظرف بزرگ استفاده کنید زیرا در صورت آبدار بودن سیب زمینی ها آب بیشتر تولید خواهد شد.

تهیه آب سیب زمینی با استفاده از آبمیوه گیر

دسته کمکی آبمیوه گیر را بردارید بعضی از آبمیوه گیر ها دارای دسته های کمکی هستندکه به کمک آنها میتوان میوه را داخل آبمیوه گیر گذاشت.

تهیه آب سیب زمینی با استفاده از آبمیوه گیر

آبمیوه گیر را روشن کنید و آن را در درجه بالا قرار دهید. به دلیل اینکه سیب زمینی از لحاظ ساختاری سفت می باشد باید با درجه بالایی آنها را مخلوط کرد تا کاملا به صورت پوره در بیایند.

تهیه آب سیب زمینی با استفاده از آبمیوه گیر

سیب زمینی را داخل آبمیوه گیر قرار دهید. اگر دهانه آبمیوه گیر شما کوچک می باشد می توانید سیب زمینی ها را به تکه های ریزتر تقسیم کنید.

تهیه آب سیب زمینی با استفاده از آبمیوه گیر

از دسته کمکی برای فشار دادن سیب زمینی  به داخل آبمیوه گیراستفاده کنید استفاده کنید. مواظب دستان خود باشید.

گام 2 - مخلوط کردن سیب زمینی

مخلوط کردن سیب زمینی

سیب زمینی را خوب بشویید و سپس روی تخته برش به صورت مکعب های کوچک برش دهید.