گام 1 - جدا کردن پوست زنجبیل

 جدا کردن پوست زنجبیل

زنجبیل را روی یک سطح صاف (مانند تخته برش) قرار دهید از یک چاقوی تیز برای بریدن لبه های آن استفاده کنید. هنگام برش مواظب انگشتان خود باشید.

 جدا کردن پوست زنجبیل

 سپس با استفاده از یک پوست کن یا چاقوی تیز پوست  زنجبیل را جدا کنید.

پوست ها را بیرون بریزید.

 جدا کردن پوست زنجبیل

با استفاده از یک رنده زنجبیل را خرد کنید. اگر استفاده از رنده برایتان سخت است می توانید با چاقو اینکار را انجام دهید.

گام 2 - آب لیمو را بگیرید

آب لیمو را بگیرید

 یک لیمو تهیه کرده آنرا به خوبی زیر آب سرد بشویید سپس  لیمو را روی تخته برش قرار دهید و با یک چاقوی تیز آن را از وسط برش دهید.

آب لیمو را بگیرید

دستهای خود را به مدت 20 ثانیه با آب صابون زیر آب سرد بشویید. زیرا مرحله آب لیمو گیری را با دست انجام میدهید بهتر است دست هایتان را خوب بشویید.

آب لیمو را بگیرید

 نصفی از لیمو را برداشته از دو طرف (چپ و راست ) آن را در دست بگیرید و زیر آن یک ظرف قرار دهید تا آب خارج شده از لیمو داخل آن بریزد.

آب لیمو را بگیرید

با انگشتان خودلیمو را محکم فشار دهید تا آب آن کاملا خارج شود . اگر این کار برایتان دشوار است می توانید از آبمیوه گیر برای گرفتن آب لیمو استفاده کنید.

آب لیمو را بگیرید

هنگام گرفتن آب لیمو ممکن است هسته های لیمو نیز داخل ظرف بریزد شما می توانید آب لیمو را از صافی رد کرده و یا با چنگال هسته ها را جدا کنید.

گام 3 - ترکیب مواد

 ترکیب مواد

دمای آب را به دمای اتاق برسانید. همچنین می توانید با دست دمای آب را تشخیص دهید.

 ترکیب مواد

 آب لیمو را به داخل آب لیوان اضافه کنید و از قاشق برای بهم زدن آن استفاده کنید.

 ترکیب مواد

 زنجبیل خرد شده را داخل لیوان بریزید و بهم بزنید اگر میخواهید نوشیدنی شما سرد باشد به آن یخ اضافه کنید.

 ترکیب مواد

 می توانید آن را در ظرف درب بسته شیشه ای در یخچال نگهداری کنید.

 ترکیب مواد

 آب زنجبیل شما آماده است.