گام 1 - نحوه زدن آب طلا روی ظرف شیشه (شمعدان)

طریقه آبکاری طلا بر روی شیشه ها

مخلوط طلا و تينر را در يه جاي تاريك و بدون نور مستقيم با قلم مويي روي شابلون هايي ك جنسشون فلزه كشيده مي شود. بعدش يك رديف كه تمام مي شود روي شابلون (كاغذ ژلاتيندارو) قرار مي دهند.

بعد برميگردانند و فلز را از كاغذ آرام جدا ميكنند.

ميذارند كاغذ تو حالت خودش خشك شود. بعد خشك شدن طرح ها را برش مي دهند.

توي آب خيس ميكنند كه ژلاتينش نرم شود و از كاغذ جدا شود. روي ظرفي كه قرار است كار كنند طرح را ميذارند و كاغذ زيرش را ميكشند تا طرح روي شيشه بيفتد.
بعد با پاك كن روي طرح مي كشند تا صاف شود و آب هاي زيرش پاك شود.
بعد از اينكه طرح زني تمام شد در 660 درجه در كوره پخت مي شود. بعد پخت رنگش زده مي شود و در 250 درجه باز در كوره پخت مي شود.
كه در نهايت نصب و به فروش مي رسد.