گام 1 - تهیه ی آبمیوه هلو

تهیه ی آبمیوه هلو

هلوها را نصف کنید و هسته آنها را جدا کنید .می توانید این کار را روی تخته برش انجام دهید.

تهیه ی آبمیوه هلو

هلوها را به داخل مخلوط کن بریزید و آب ، آب لیمو، شکر، تکه های یخ را به آن اضافه کنید.

تهیه ی آبمیوه هلو

مخلوط کن را روشن کرده و مواد را با استفاده از مخلوط کن ترکیب کنید.

تهیه ی آبمیوه هلو

برای نگهداشتن آبمیوه اضافی از پارچ استفاده کنید. باقیمانده آن را به لیوان بریزید و کمی یخ و چند تکه از هلو و یا برگ نعناع ( در صورت تمایل) به آن اضافه کنید این کار باعث خوشمزه تر شدن و پالپ دار شدن آبمیوه می شود.  

تهیه ی آبمیوه هلو

آبمیوه را سرو کرده و میل کنید. همچنین آب هلو مواد سمی را از بدن دفع می کند و برای کسانی که رژیم غذایی دارند بسیار ومفید می باشد.