بخش 1 - منشا و سابقه دولت هیتی و لیدی ها

منشا و سابقه دولت هیتی و لیدی ها

منشا و سابقه دولت هیتی و لیدی ها:

ظاهرا گروهی از اقوام هند و اروپایی در غرب آسیای صغیر و در کنار دریای اژه، این تمدن را به وجود آوردند.دولت لیدی تا قرن یازدهم پ.م به دست شاهزادگان هیتی اداره میشد ودر این تاریخ از قید تسلط بیگانگان آزاد شد و به اطاعت سلسله ای از زمامداران محلی به نام مرمناد در آمد.نخستین پادشاه این کشور ژیژس از راه تجارت ، ثروت مملکت خویش را افزایش داد.آخرین پادشاه لیدی کرزوس نام داشت که در برابر پارس ها شکست خورد و در سال ۵۴۶پ.م حکومت لیدی از بین رفت.

 

بخش 2 - نوآوری هیتی و لیدی ها

نوآوری هیتی و لیدی ها

نوآوری هیتی و لیدی ها:

هیتی ها آهن را شناخته بودند و ابزار و سلاحهای گوناگون از آن می ساختند‌.می توان گفت که اهمیت تمدن هیتی ها کمتر از اهمیت تمدن مصر و بین النهرین  نبوده است.با مطالعه مجموعه قوانینی که از این اقوام به دست آمده می توان به آداب و اخلاق و وضع قضاوت در میان آنها پی برد.در هنر هیتی ها نوآوری و ابتکار دیده نمی شود.در معماری و حجاری نفوذ هنر مصری به چشم می خورد.

بخش 3 - اختراع هیتی و لیدی ها

اختراع هیتی و لیدی ها

اختراع هیتی و لیدی ها:

ظاهرا سکه در لیدی اختراع شده است.پیش ازآن ، داد و ستدها و معاملات بازرگانی از راه مبادله ی کالا یا تحویل شمش که وزنهای مختلفی داشت ، انجام می گرفت،اما استفاده از سکه تجارت و مبادلات را آسان کرد.