ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

هکرها به شکلهای مختلف و با انگیز ههای مختلف ظاهر میشوند

هکرها به شکلهای مختلف و با انگیز ههای مختلف ظاهر میشوند

انجمن Digital Forensics در سال ۲۰۱۱ تعداد ۳۷۶۵ مورد رویداد نقض عمومی
داده را در ۳۳ کشور بین سا لهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بررسی کرد که شامل بیشا ز ۸۰۶
میلیون سابقه فاش شده م یشد.
هما نطور که م یبینید، هکرهای خارجی پس از هکرهای داخلی بیشترین تعداد حمل هها
را به خود اختصاص م یدهند. عاملانا ز دست رفتن این حجم فراوان داد هها چه کسانی
هستند؟ تبهکاران زرنگ بسیاری وجود دارند که ب هدنبال سود بردنا ز فروش داد ههای
مشتری و اطلاعات مربوط به دارای یهای شما هستند.
مهاجمان برای کسب رضایت مالی قادرند تقریباً هر نوع داده را به پول نقد تبدیل کنند.
آ نها این کار را از طریق یک اقتصاد بازار سیاه انجام م یدهند که بابت غارت دیجیتال
به افراد بد پاداش م یدهد. شبک ههای جنایی پیچیده اکنون بیش از ۶/ ۵ میلیارد دلار
را بابت اطلاعات شخصی و شرکتی به سرقت رفته از طریق نق ضهای امنیتی شناخته
شده به این بازار تزریق م یکنند. سرقت داده همیشه یک اقدام مستقیم برای سرقت
پول نقد نیست. هکرهای دیگر به انتفاع از مبادلات مالی سازمان شما کمتر متمای لاند
و بیشتر به سرقت ذخایر مالکیت معنوی شما علاقه دارند. جاسوسی شرکتی در عصر
دیجیتال، زنده و پابرجاست؛ ب هطوری که هکرها روی طر حهای جدید محصول،
برنام ههای زمانی تولید و حتی قیم تهای فروش پی شبینی شده تمرکز م یکنند؛
زیرا این اطلاعات برای برخی رقبای شما بسیار ارزشمند است. هکرها آن را ب هسرعت
م یربایند و به شخصی عرضه م یکنند که حاضر است بیشترین مبلغ پیشنهادی را
بابت آنها پرداخت کند.
اخیراً شاهد ظهور نوع جدیدی از هکرها تحت عنوان هکتیویس تها نیز بود هایم. این
هکرها به جای تلاش برای کسب سود، به دنبال انجام اقدام ویژ های هستند وا ز شرکت
شما برای این کار استفاده م یکنند. گرو ههای هکر مانند Lulzsec و Anonymous
به شرک تهای بسیاری، در اعتراض به اقدامات آ نها، حمله کرد هاند.
این امر در مورد شرکت سونی نیز اتفاق افتاد؛ آن هم بعدا ز اینکه این شرکت یک نفر
را که سعی داشت سخ تافزار سونی را دس تکاری کند تحت پیگرد قانونی قرار داد.
هکتیویس تها تمام سطوح دولتی را نیز مورد حمله قرار داد هاند؛ مانند اداره ایمنی
عمومی آریزونا در اعتراض به سیاس تهای مهاجرتی دولت و و بگاه شهر اورلاندو
در اعتراض به دستگیری شهروندانی که بدون مجوز به افراد ب یخانمان در یکی از
پار کهای شهر غذا داده بودند

مطالب مرتبط


گام 1 - هکرهای مخفی

خیلی از مدیرعام لها معتقدند که «هکرهای مخفی » که گرو ههای فناوری اطلاعات در
مورد آ نها هشدار م یدهند، صرفاً موجودات خیالی ترسناکی هستند که این گرو هها
برای متقاعد کردن مدیریت به تخصیص بودجه از آ نها استفاده م یکنند. حقیقت
این است که این مهاجمان کاملاً واقعی هستند و سازما نهایی را انتخاب م یکنند که
مدیران آ نها برای امنیت اولویت قائل نم یشوند.

اطلاعات مطلب

  • کامپیوتر و الکترونیک
  • 228 بازدید
  • blankblankblankblankblank (No Ratings Yet)
    blankLoading...
  • آخرین ویرایش توسط : parisa - دوشنبه, 18 جولای 16, 7:29 ب.ظ

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب