گام 1 - مراحل گام به گام ایجاد اکانت جدید

مراحل گام به گام ایجاد اکانت جدید

برای ایجاد Account جدید ابتدا از قسمت Control Panel روی گزینه User Accounts کلیک کرده، تا از این قسمت Account جدید را ایجاد کنیم.

 

مراحل گام به گام ایجاد اکانت جدید

در صفحه باز شده روی گزینه Manage another account کلیک میکنیم. تا مراحل ایجاد Account جدید را برویم.

مراحل گام به گام ایجاد اکانت جدید

بعد صفحه ای باز می شود که در آن روی گزینه Add a new user PC settings کلیک میکنم.

مراحل گام به گام ایجاد اکانت جدید

سپس در صفحه باز شده ابتدا گزینه Family & other users را انتخاب بعد علامت + Add someone else to this Pc را کلیک میکنیم.

 

مراحل گام به گام ایجاد اکانت جدید

بعد صفحه ای باز می شود که گزینه I don’t have this person s sign-in formation را کیلک میکنیم.

مراحل گام به گام ایجاد اکانت جدید

بعد از اینکه گزینه گفته شده در بالا را کلیک کردیم.

. صفحه ای باز می شود که در این صفحه کادر ها را پر میکنیم. بعد روی گزینه Next  کیلک میکنیم.

 
 
مراحل گام به گام ایجاد اکانت جدید

همان طور که در تصویر میبینید Account جدید ایجاد شده است. اکنون با دو Account  می توان وارد کامپیوتر تان شد.

گام 2 - حذف اکانت مهمان

حذف اکانت مهمان

برای حذف اکانت مهمان روی اکانت کلیک کرده بعد در سمت چپ صفحه روی گزینه Delete the account کلیک میکنیم.