ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

ماشین های الکتریک

ماشین های الکتریک

ماشین های الکتریک لکوموتیوهای G22W  :

ژنراتور اصلی  D25P :

سیم پیچ باطری فیلد  BF: 

سیم پیچ شنت فیلد  SF : 

سیم پیچ استارت : 

سیم پیچ قطب کمکی : 

سیم پیچ دیفرانسیل : 

ذغالهای  D25P :

ژنراتور کمکی لکوموتیو G22W :

مطالب مرتبط


گام 1 - ماشین های الکتریک لکوموتیوهای G22W

ژنراتور اصلی  D25P :

بـر روی لــکومـوتیوهای  G22W یک ژنراتور DC تعبیه شده است که مدل آن  D25P می باشد.

این ژنراتور مولدی است جریان مستقیم که آرمیچر آن

مستقیماً به یک میل لنگ موتور کوپل شده و دور آن برابر دور موتور است.

ژنراتور مزبور دارای 8 قطب اصلی، 8 ذغالگیر،

( که هر ذغالگیر دارای 4 ذغال – جمعاً 32 ذغال ) می باشـد .

تـحر یــک ا یــن ژنراتور بوسیله ی برق ژنراتور کمکی از طریق فیـوز 80 آمپـری و دسـتگاه تنظـیم بـار  صورت می گیرد.

تهویه آن بوسیله ی هوای مکیده شده ای  که نیروی خـود  را از پروانـه کوپل شده

با آرمیچر ژنراتور کمکی تامین می کند، انجام می شود.

این ژنراتور دارای پنج نوع سیم پیچی می باشد که عبارتند از :

الف – سیم پیچ باطری فیلد(BF)

ب – سیم پیچ شنت فیلد (SF)

ج – سیم پیچ استارت

د – سیم پیچ قطب کمکی

ه – سیم پیچ تفاوت یا دیفرانسیل 

سیم پیچ باطری فیلد  BF: 

این سیم پیچ با برق باطری یا ژنراتور کمکی از مسیر فیوز 80 آمپری و دسـتگاه تنظـیم بار تحریک می شـود

  و میـدان مغناطی سـی را در ژنراتـور  بوجـودمـی آورد کـه  نتیجتـاً  ژنراتور، برق تولید می کند.

ماشین های الکتریک لکوموتیوهای G22W

سیم پیچ شنت فیلد  SF : 

وقتی که سیم پیچ باطری فیلد تحریک گردید و ژنراتور بـرق  تول یـد نمـود، 

بخشـی از بـرق  تولیدی خود ژنراتور به سیم پیچ شنت فیلد فرستاده می شود

که این عمل باعث تحر یـک سیم پیچ شنت فیلد می شود.

میدان مغناطیسی ایجاد شده توسـط  ا یـن  سـیم  پـیچ، میـدان باطری فیلد را تقویت می کند

( این سیم پیچ با ی ک  سـری مقاومـت  بصـورت  سـری قـرار  گرفته است و با آرمیچر ژنراتور، موازی می گردد ).

تذکر : بهنگام ترمز دینامیک، تحریک سیم پیچ شنت فیلد باعث تضعیف میدان مغناطیسـی

باطری فیلد می گردد؛ به عبارتی جهت میدان مغناطیسی هنگام ترمز دینامیک عکس حالت کشش است.

سیم پیچ استارت : 

برای روشن کردن موتور دیزل، سیم پیچ مخصوصی در این نوع ژنراتور درنظر گرفتـه شده است،

یعنی جریان برق باطری پس از عبور از فیوز400 آمپری ، به این سیم  پـیچ و آرمیچر می رسد.

در نتیجه ژنراتور به الکترو موتور تبدیل می شود و آرمیچر شروع بـه  گردش می کند

و از آنجا که با میل لنگ موتور نیز کوپله است، باعث گردش آن و روشن شدن موتور می گردد.

ماشین های الکتریک لکوموتیوهای G22W

سیم پیچ قطب کمکی : 

این سیم پیچ برای تنظیم چگـالی خطـوط قـوای مغناطی سـی ، ایجـاد کموتاسـیون بهتـر  و جلوگیری از جرقه زدن می باشد .

ماشین های الکتریک لکوموتیوهای G22W

سیم پیچ دیفرانسیل : 

مشخصه ی ژنراتور را طوری تنظیم می نماید تا سطح تحریک در محـدوده  خیلـی کمـی تغییر کند

و ژنراتور، قدرت خروجی ثابتی تحویل دهد.

در تصویرنمـایی از  اسـتاتور ژنراتـور   اصـلی  D25P نشـان  داده شـده  اسـت .

همانطور که ملاحظه می شود در اطراف این استاتور تعداد هشت قطـب  اصـلی

کـه  دارای کفشک قطبهای بزرگتر و تعداد هشت قطب  کمکـی کـه  دارای کفشـک قطبهـای کـوچکتری هستند،

نصب شده است. در اینجا قطبهای اصلی  بـا یکـدیگر بصـورت سـری و قطبهـای کمکی نیز

ضمن سری بودن با یکدیگر، با آرمیچر نیز بصورت سری قرار گرفته اند.

تذکر : قطبهای اصلی هر کدام دارای چند نوع سیم پیچی می باشند

که هر ی ک از این سیم پیچها با نوع مشابه خود، با یکدیگر سری می شوند.

ماشین های الکتریک لکوموتیوهای G22W

ذغالهای  D25P 

در ژنراتورهای اصـلی  D25P تعـداد  هشـت   عـدد ذغـالگیر در برابـر  هشـت  عـدد  قطـب  مغناطیسی بسته شده است،

بطوریکه در روی هر یـک از ذغالگیرهـا  تعـداد  چهـار  کانـال  مکعب مستطیل شکل برای نصب

و استفاده تعداد چهار جفـت  ذغـال  وجـود  دارد؛ نتیجتـاً  تعداد سی دو (32) جفت ذغال جهت

جمع نمودن جر یـان تول یـدی ا یـن ژنراتـور  اسـتفاده  شده است.

ماشین های الکتریک لکوموتیوهای G22W

ژنراتور کمکی لکوموتیو G22W 

بر روی لکوموتیوهای  G22W یکدستگاه ژنراتور کمکی 18KWDC  نصب شـده  اسـت

که محل نصب این ژنراتور در قسمت بالای ژنراتور اصلی می باشد.

شفت آرمیچـر  ا یـن ژنراتور توسط کوپل با چرخ دنده  هـای عقـب  موتـور  ارتبـاط  دارنـد

  کـه  سـرعت  دوران آرمیچر آن همانند سایر ژنراتورهای کمکی تقریباً سـه برابـرسـرعت گـردش میـل لنـگ موتور می باشد .

تصویر ژنراتور کمکی 18KW,DC  

ژنراتور مزبور همانند ژنراتور کمکی سایر لکوموتیوها از نوع خود تحریک می باشد

و از طریق پس ماند مغناطیسی قطبها، باعث فعال شدن تحر یـک ا یـن ژنراتـور 

بعـد  از روشـن  شدن موتور و به گردش درآمدن آرمیچر آن می شود.

اطلاعات مطلب

  • قطار
  • 147 بازدید
  • blankblankblankblankblank (No Ratings Yet)
    blankLoading...
  • آخرین ویرایش توسط : فخر کامبیز - سه‌شنبه, 31 مارس 20, 2:40 ب.ظ
  • ژنراتور

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب