گام 1 - مراحل ساخت

وسایل مورد نیاز:

1-جوراب

2-نخ کاموا برای موهای عروسک

3-کش سر

این مدل عروسک را می توانید به سادگی با یک لنگه جوراب هم درست کنید. یک جوراب سفید بدون طرح که به شکل مستطیل برش می خورد. 

wiki

یکی از مستطیل ها را برداشته و پر کنید و دور آن را با نخ محکمی بپیچید.  

wiki

 از کش سر های تزئینی برای روی گردن عروسک استفاده کنید. و با نخ مشکی چشم هایی مطابق تصویر زیر یا به سلیقه خودتان برای عروسک بدوزید. 

wiki

در مرحله بعد کاموایی را که دور چهار انگشت خود پیچیده اید را از وسط محکم کرده و روی سر عروسک بچسبانید. 

wiki

البته می توانید مدل های موی متنوع دیگری را هم به سلیقه خود درست کنید. عروسک زیبای شما آماده است.

wiki