گام 1 - باز کردن کامند لاین

باز کردن کامند لاین

با استفاده از کلید ترکیبی  Win+R و یا با استفاده از مسیر all program  و سپس جستجوی cmd می توانید خط فرمان دستورات متنی ویندوز را باز کنیم.

باز کردن کامند لاین

با تایپ کردن دستور netsh wlan show profiles نام شبکه خود را از بین تمام شبکه های متصل بیابید.

باز کردن کامند لاین

فرض کنیم نام شبکه شما kambiz باشد دستور را به شکل زیر مجددا بنویسید :

netsh wlan show profiles kambiz key=clear

این دستور رمز وای فای شما را برمیگرداند.

باز کردن کامند لاین

شما می توانید رمز وای فای خود را در گزینه Security Key مشاهده نمایید. اگر رمز وای فای شما قابل رویت نشد حتما SSID شما غیر فعال گردیده است. که به مقاله مرتبط در همین سایت مراجعه نمایید.