گام 1 - AdFender

یکی از برنامه هایی که تمامی قابلیت های ممکن و کمبود سایر برنامه هایی که تا به حال معرفی کرده ایم را پوشش می دهد ، AdFender می باشد.

این برنامه به صورت همزمان برای کوکی ها و البته پاپ آپ ها قابل استفاده است .

9

قابلیت های AdFender :

  • بلاک کردن ویدیو ، پاپ آپ ، کوکی ها و تبلیغات ناخواسته
  • بارگذاری ایمن صفحات با بلاک کردن بدافزارها