ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خوای پشه

تعبیر خوای پشه

تعبیر خواب پشه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پشه حشره ای است بی مقدار و ضعیف، اما مزاحم و زیان آور که گاه موجب بروز بیماری می شود.

پشه در خوابهای ما سمبل انسانهای ضعیفی قرار می گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یا از طریق دوستی، و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می آورند و بسا موجب تباهی انسان می گردند.

ما معمولا یک پشه در خواب نمی بینیم، مگر در شرایط خاص.

گاه می بینیم که اطاق محل زندگی ما پشه دارد و یا پشه ها در فضای خانه ما وزووز و پرواز می کنند. این نشان دهنده بیم و هراسی است که از بددهنی و کج اندیشی مردم کوچه و بازار داریم.

تعبیر خواب په به قضاوت افراد

پشه انبوه تجسمی است از قضاوت سطحی جاهلان و بی خردان که قدرت آزار ندارند، اما با سخنان یاوه خویش موجبات گرفتاری و ناراحتی ما را به وجود می آورند و یا کدورت و ملال می دهند.

گزیدن پشه در خواب

اگر در خواب دیدیم که پشه ها ما را میگزند، نشان آن است که کسانی درباره ما بد می گویند و بد قضاوت می کنند؛ چه در گفتار خود صدیق باشند و چه برخلاف واقع بدگویی کنند.

تعبیر ورود پشه به اعضای بدن در خواب

  • اگر در خواب ببینیم که پشه ای وارد بینی ما شده، از مردی احمق و ضعیف زیان می بینیم و حرف شخصی غیرمسئول موجب دردسرما می شود.
  • اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه ای دم گوش ما پرواز می کند و یا وارد سوراخ گوش شده، نشان آن است که کسی سعایت میکند و عمل او ناراحتی به بار می آورد.

اگر پشه ای را کشتید، دشمنی ضعیف را از خود دور کرده اید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب